Przejdź do treści

Lekcje z ZUS

     Ruszyła piąta edycja programu edukacyjnego „ Lekcje z ZUS”, który jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie już po raz drugi przystąpił do projektu. W ramach programu uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i przysługujących im świadczeń - czyli  praw i obowiązków wynikających z podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Czytaj więcej...

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

"Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychować w tym duchu..."
Prymas Tysiąclecia
Kardynał Stefan Wyszyński
 
     12 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji została przygotowana uroczysta akademia przypominająca o roli szkoły i nauczycieli w walce z zaborcami i kształtowaniu naszej tożsamości narodowej. Podczas tej uroczystości odbyło się także ślubowanie uczniów klas pierwszych. Po części oficjalnej klasa gospodarująca - IV TEO zaprezentowała przygotowane piosenki ze specjalnymi dedykacjami oraz podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w edukację i wychowywanie młodzieży.

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

     Celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Uczestnikami olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego, którzy wezmą udział w eliminacjach: szkolnych, powiatowych i wojewódzkich do grudnia 2018r.

     Uczniowie naszej szkoły przystąpią do etapu szkolnego 8 października 2018r. rozwiązując test wiedzy. Najlepsi uczniowie zakwalifikują się do etapu powiatowego.

Koordynator: n-l biologii Halina Lubowicka

VII edycja Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

     Dnia 02.10.2018r. w naszej szkole odbył się Etap II okręgowy VII edycji Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Wzięło w nim udział 13 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie z zawodów technik ekonomista (7os.) i technik informatyk (6os.).

     Olimpiada organizowana jest przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, współorganizatorem jest Politechnika Białostocka, a partnerami: Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. Barbary Kudryckiej, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Biuro Karier Politechniki Białostockiej, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Społecznego „Innovatione”, Podlaski Klub Biznesu.

Szkolny Komitet Olimpiady

 

 

Przystanek Historia - wrzesień 2018

     25 września 2018 roku w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie z cyklu” Przystanek Historia” organizowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Tematem wykładu, poprowadzonego przez  Michała Ostapika – historyka delegatury IPN w Olsztynie było  „Powiat bielski w walce z bolszewizmem”.
    Prelegent przedstawił wydarzenia jakie miały miejsce na terenie dawnego powiatu bielskiego, a obejmujące obecnie obszar Siemiatycz, Hajnówki oraz Bieska Podlaskiego. Wydarzenia dotyczyły okresu od powstania II Rzeczpospolitej poprzez II wojnę światową kończąc na walce żołnierzy wyklętych. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych pod opieką p. Bogdana Laskowskiego.