Przejdź do treści

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21

Rekrutacja na rok szkolny 2020/21Lista kandytatów do klas pierwszych zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym zostanie wywieszona w szkole po godz 10. Można uzyskać również informację telefonicznie. Na stronie szkoły lista nie będzie publikowana. Przypominamy, że od 13.08 do 18.08 należy dokonać potwierdzenia woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci przedłożenia oryginału swiadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty.

Odbiór świadectw maturalnych

Odbiór świadectw maturalnych     Świadectwa maturalne będą wydawane we wtorek, 11.08 od godz. 9:00 do 15:00 w sekretariacie.

Wakacje 2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/20

26 czerwca 2020 roku odbyło się zakończenie - tego bardzo trudnego i nietypowego - roku szkolnego 2019/2020. Był to wyjątkowy czas, jakiego wcześniej nie mieliśmy okazji doświadczyć. Zmieniły się formy nauczania, relacje z innymi i w dużej mierze nasze życie... Dlatego kończąc ten rok szkolny,  szczególnie mocno dziękujemy za wzajemne wsparcie, cierpliwość i wytrwałość. Na szczęście nasi uczniowie pracowali pilnie nie tylko w murach szkoły, ale także podczas kształcenia zdalnego. W związku z tym wielu uczniów odebrało od Pani Dyrektor Marty Jakimiuk świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za wyniki w nauce i zaangażowanie w życie szkoły. Jest to dla nas dowód, że współpraca na odległość to nie był czas stracony. Teraz już tradycyjnie zaczynają się upragnione przez wszystkich wakacje - życzymy, aby był to czas beztroski, ale też bezpieczny. 

Mamy nadzieję, że we wrześniu zobaczymy się w realu, a na lekcje będzie nas wzywał tradycyjny dzwonek, a nie sygnał komunikatora internetowego. 
 
Do zobaczenia w ZST!