Przejdź do treści

Konkurs z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

święto konstytucji 3 maja - konkurs

Z okazji zbliżającej się 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zapraszamy całą społeczność uczniowską do udziału w konkursie, którego temat  brzmi:
„Przedstaw swoją wizję artystyczną jak obchodzisz Święto Konstytucji 3 Maja”.

Celem konkursu jest promowanie obchodzenia świąt narodowych, a także budowanie poczucia wspólnoty narodowej.

Zasady uczestnictwa:

Czytaj więcej...

AKTUALNY HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH KLAS III W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

LP. KLASA LICZBA TYGODNI TERMIN
PRAKTYKI ZAGRANICZNE
1. III TE 2 25.04-09.05.2021
PRAKTYKI KRAJOWE
1. III TI 4 23.04-21.05.2021
2. III TM 3 23.04-14.05.2021
3. III TE 2 23.04-07.05.2021

ZMIANA TERMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU "EUROPEJSKI TECHNIK"

Rekrutacja uczestników do projektu „Europejski Technik”, realizowanego w ramach projektu „„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” dotycząca grupy docelowej dla zawodów technik usług fryzjerskich oraz technik informatyk dla udziału w II mobilności zostaje przełożona na okres 10 - 21 maj 2021. Zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie.

Rekrutacja uzupełniająca

UWAGA !!! Do dnia 21 kwietnia trwa rekrutacja uzupełniająca Projektu "Europejski Technik" w zawodzie technika ekonomisty na wyjazd 25.04-8.05 w ramach programu Erasmus.

 

Nabór uczniów na wakacyjne staże nadprogramowe w zawodach technik elektryk, technik mechanik i technik informatyk

      Ogłaszamy nabór dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik i technik informatyk (klasy III-IV) w stażach ponadprogramowych realizowanych w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” w terminie 05-30.07.2021 r. w Białymstoku przez Powiat Siemiatycki przy udziale Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły. Termin składania upływa 30.04.2021 r.

Dokumenty do pobrania:

1.formularz zgłoszeniowy,
2.deklaracja uczestnictwa,
3.oświadczenie rodzica,
4.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
5.zgoda na udostępnienie wizerunku,
6.regulamin rekrutacji.