Przejdź do treści

Zmiany w prawie pracy

     Ustawa Kodeks pracy jest aktualnie jednym z częściej aktualizowanych aktów prawnych. Tylko w 2018 roku zmiany w tym akcie prawnym były wprowadzane aż 6 razy.

     Od 1 grudnia br. w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia tylko w postaci elektronicznej. Zaświadczenia papierowe jako wydruk z systemu będą wykorzystywane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie braku dostępu do Internetu lub wizyty domowej bez sprzętu mobilnego.

     E-zwolnienia można wystawiać od 1 stycznia 2016 r. Jednak na szerszą skalę lekarze zaczęli je wystawiać pod koniec zeszłego roku, kiedy ZUS udostępnił do ich podpisywania bezpłatny certyfikat i rozpoczął akcję informacyjną oraz szkolenia. Od 1 grudnia 2018r. pracownik i pracodawca mogą otrzymywać SMS-a o wystawionym przez lekarza zwolnieniu. Usługa jest darmowa.

     W 2019r wejdą w życie kolejne zmiany.

     Pierwszą jest to, że dane jakich pracodawca może żądać od pracownika zostaną rozszerzone o numer rachunku pracownika.

    Kolejną szalenie istotną zmianą w przepisach Kodeksu pracy jest możliwość prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracownika w wersji elektronicznej.

     Nowelizacja ustawy wprowadza również kolejny punkt dotyczący obowiązków pracodawcy związany z przechowywaniem dokumentacji pracowniczej. Obowiązkiem pracodawcy od 1 stycznia 2019 będzie przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Do tej pory, czyli do końca 2018 roku, czas archiwizacji wynosił 50 lat. Nowy Kodeks pracy wskazuje ograniczenie tego okresu do 10 lat. Określenie „skrócenie” należy traktować umownie, ponieważ przechowywanie niektórych dokumentów do tej pory było znacznie krótsze np. 3 lata, 5 lat (w zależności od rodzaju dokumentów). Teraz okres przechowywania będzie ujednolicony dla większości dokumentacji pracowniczej, co z pewnością ułatwi jej prowadzenie. Skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej będzie dotyczyło pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 roku.

     Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. zostało ustalone na kwotę 2 250 zł brutto. To wzrost o 150 zł w porównaniu z rokiem 2018. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrośnie o złotówkę, z 13,7 do 14,7 zł brutto.