Przejdź do treści

V zjazd absolwentów ZSR Czartajew

     27 czerwca 2015 roku odbył się V zjazd absolwentów ZSR Czartajew. Była to uroczystość szczególna ponieważ w tym roku szkoła obchodzi 60 - lecie istnienia.

Czytaj więcej...

Zakończenie zajęć dydaktycznych w ZSR Czartajew

26 czerwca 2015 roku w Naszej Szkole oficjalnie pożegnaliśmy rok szkolny:

Zakończenie zajęć dydaktycznych w ZSR Czartajew

Czytaj więcej...

Nikotynizm jest chorobą

Jak wskazują badania, większość ludzi zaczyna palić tytoń przed ukończeniem 18. roku życia, oznacza to, że około 250 mln obecnie palących młodych osób może umrzeć w przyszłości z powodu chorób odtytoniowych.

Codziennie w Polsce zaczyna palić około 500 nieletnich chłopców i dziewcząt. W skali roku daje to liczbę 180 000 młodocianych do 18. roku życia, którzy wpadli w „szpony” nałogu. Szacuje się, że dzieci w Polsce wypalają rocznie około 4 mld sztuk papierosów. Do kontaktu z papierosami przyznaje się aż 70% uczniów w wieku 12 lat, ale jak wynika z przeprowadzonych badań, po papierosa często sięgają dzieci w wieku 8 lat, a bywa, że i w wieku 5 lat. Im wcześniej dana osoba sięga po papierosa, tym dłużej pozostaje nałogowym palaczem. Przy tendencji do zmniejszania się w ostatnich latach częstości palenia wśród dorosłych, wzrasta odsetek palaczy wśród młodzieży.

Czytaj więcej...

Bezpieczne wakacje

Białystok, 2015-06-15

RE.576.9.2015

Panie i Panowie Dyrektorzy
szkół i placówek
województwa podlaskiego

Wraz z końcem czerwca 2015 roku rozpocznie się okres ferii letnich, w czasie których dzieci i młodzież będą korzystać z różnych form wypoczynku, m.in. będą spędzać czas na słońcu, w pobliżu akwenów wodnych, uczestniczyć w wycieczkach górskich i przejażdżkach rowerowych.

Jednakże wakacje, oprócz szeregu pozytywnych wrażeń, stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia uczniów Państwa szkół i placówek, w przypadku zbyt małej troski o formę i sposoby spędzania czasu wolnego. Dane policyjne wskazują na problem wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, śmiertelnych następstw niewłaściwego zachowania i braku opieki dorosłych nad dziećmi podczas wypoczynku nad wodą, rosnącą liczbę uczniów będących ofiarami handlu ludźmi, skutków używania alkoholu i środków odurzających (w tym tzw. „dopalaczy), a także innych niepożądanych zdarzeń z udziałem ludzi młodych.

Dostrzegając wagę problemu, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o uwzględnienie powyższej tematyki podczas rad pedagogicznych, w czasie zajęć z dziećmi i młodzieżą, a także przekazywania informacji rodzicom i opiekunom uczniów poprzez m.in. umieszczenie apelu na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

Zachęcając do przeprowadzenia akcji informujemy, że na stronie internetowej www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/dzieci-i-mlodziez  dostępne są materiały, które można wykorzystać podczas realizacji działań informacyjno-edukacyjnych.

źródło: Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Piknik naukowy w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży

Nasi uczniowie wzięli udział w pikniku naukowym zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży 29.05.2015r