Przejdź do treści

Kompleksowa termomodernizacja budynków ZSR w Czartajewie

     Szkołę, salę gimnastyczną i internat w ZSR Czartajew czeka gruntowna termomodernizacja. Inwestycja będzie możliwa dzięki  realizacji projektu unijnego pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie”.

     W ramach tego przedsięwzięcia zostaną docieplone ściany zewnętrzne, fundamentowe i stropodach szkoły. Budynek zyska ponadto zupełnie nową kolorystykę elewacji. Dla potrzeb obiektu zaprojektowano zastosowanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych. 60 paneli zostanie zamontowanych na specjalnej konstrukcji na dachu budynku szkoły.

     Docieplony także zostanie i uzyska nową elewację cały budynek sali gimnastycznej.

     Internat szkolny również przejdzie kompleksową termomodernizację, a obiekt zyska nowy wygląd zewnętrzny. Zakres prac budowlanych w przypadku internatu obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nową elewacją, docieplenie ścian fundamentowych, stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, przebudowę instalacji odgromowej, remont posadzek schodów i wejść do budynku internatu, wymianę rynien, parapetów zewnętrznych i wszystkich obróbek blacharskich. Ponadto zostanie przebudowana i zmodernizowana kotłownia w internacie. Kotły gazowe, które zapewniają ogrzewanie i dostarczają ciepłą wodę użytkową do internatu i szkoły, wraz z całym systemem sterowania zostaną wymienione na nowocześniejsze i sprawniejsze.

Źródło: strona Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach