Przejdź do treści

Letnia sesja egzaminów zawodowych - czerwiec 2017

     W czerwcu rozpoczęła się sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista. Uczestniczyli w niej uczniowie klas drugich i trzecich, którzy zdobywają pierwsze lub drugie kwalifikacje w swoich zawodach.

     Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje 31 sierpnia komisja okręgowa.

     Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

     Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

     Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Życzymy powodzenia wszystkim zdającym i trzymamy kciuki za zdobycie kolejnego szczebla w karierze zawodowej.