Przejdź do treści

Nie daj się sprzedać - pracuj bezpiecznie za granicą!

     Wakacje to dla wielu nie tylko czas odpoczynku, ale również wyjazdów za granicę do pracy. To również często czas podejmowania decyzji o wyjeździe na stałe. Taki wyjazd może być szansą na zmianę swojego życia na lepsze, ale wiąże się również z różnymi zagrożeniami.
     Jednym z bardzo poważnych zagrożeń jest handel ludźmi. Narażona na to przestępstwo może być młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wyjeżdżająca za granicę z zamiarem dłuższego pobytu, zaś w przypadku osób pełnoletnich również w celu podjęcia pracy.
     Handel ludźmi to przestępstwo o globalnej skali, występujące w większości krajów świata. Jego istotą jest zniewolenie osoby (lub osób) przy użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania nawet za zgodą ofiary. Stąd, handel ludźmi określany jest często jako współczesne niewolnictwo.  Polska jest jednocześnie krajem pochodzenia, krajem tranzytowym oraz krajem docelowym dla ofiar tego procederu.
     Istota handlu ludźmi jest zniewolenie i wykorzystanie osób w celu osiągnięcia korzyści. Jego ofiary doznają różnych form przemocy, a traumatyczne doświadczenia często skutkują trwającymi wiele lat urazami.

     Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie uczestniczy w kampanii informacyjnej mającej na celu poprawę świadomości zagrożeń wynikających z handlu ludźmi w ramach "Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi" koordynowanej przez Departamentem Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

     Na stronie internetowej www.handelludzmi.eu można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące zarówno zjawiska handlu ludźmi, jak i prowadzonej kampanii informacyjnej.

 

Dzień Sportu Szkolnego - zmiana terminu

Dzień Sportu Szkolnego, zaplanowany na 02 czerwca, odbędzie się w terminie późniejszym.

W związku z powyższym 02 czerwca 2017 zajęcia lekcyjne będą odbywały się zgodnie z piątkowym planem lekcji.

Dyrektor

Aktywni uczniowie Technikum Energetyki Odnawialnej

Uczniowie klasy II Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu dotyczącym łączenia systemów rurowych organizowanym przez firmę Prandelli.

Uczeń Amadeusz Krupiński otrzymał nagrodę - wkrętarkę marki Bosch,  za najlepszy wynik w teście on-line dotyczący pomp ciepła organizowanego przez firmę Junkers.

Szkoła policealna - bezpłatnie

Powiat Siemiatycki złożył wniosek na budowę Orlika Lekkoatletycznego

Powiat Siemiatycki złożył wniosek o dofinansowanie na budowę Orlika Lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie w ramach "Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej - edycja 2017" realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

 

Czytaj więcej...