Przejdź do treści

Wakacje

Zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

 

Dnia 23 czerwca 2017 roku zakończyliśmy zajęcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017.
Pan dyrektor Alfred Bajena  podczas swojego przemówienia odczytał listy Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego skierowane z tej okazji do dyrekcji, nauczycieli, pracowników, rodziców oraz uczniów. Najlepsi uczniowie odebrali z rąk dyrektora świadectwa z wyróżnieniem, a wybrani otrzymali nagrody książkowe i dyplomy za szczególne osiągnięcia oraz aktywną pracę na rzecz szkoły. Uczniowie klasy II TUiSEO otrzymali certyfikaty uczestnictwa w programie „Junkers szkoli”. Patryk Toczyński w związku z uzyskaniem najlepszego wyniku z testów on-line dodatkowo otrzymał dyplom oraz nagrody rzeczowe firmy Bosch. 

 

Na zakończenie pan dyrektor życzył wszystkim udanego i spokojnego wypoczynku.

Letnia sesja egzaminów zawodowych - czerwiec 2017

     W czerwcu rozpoczęła się sesja letnia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista. Uczestniczyli w niej uczniowie klas drugich i trzecich, którzy zdobywają pierwsze lub drugie kwalifikacje w swoich zawodach.

     Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Czytaj więcej...

Boisko wielofunkcyjne oficjalnie otwarte!

     14 czerwca 2017 roku zostało oddane do użytku nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy ZSR w Czartajewie. W oficjalnych uroczystościach otwarcia obiektu, oprócz szkolnej młodzieży i kadry pedagogicznej na czele z dyrektorem Alfredem Bajaną, wzięli udział liczni goście, m.in. senator Tadeusz Romańczuk (absolwent tej szkoły), przedstawiciele Wojewody Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego, Starostowie Jan Zalewski i Marek Bobel, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Andruszkiewicz, Wójt Gminy Siemiatycze Edward Krasowski, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Maciej Daniel Wesołowski, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej st. bryg. mgr inż. Jerzy Sitarski, dyrektorzy okolicznych szkół, uczniowie szkół z Siemiatycz i Czartajewa wraz z opiekunami. W otwarciu uczestniczyli także przedstawiciele regionalnych mediów. 
     Boisko i znajdującą się w pobliżu wspinalnię strażacką poświęcili ks. Jarosław Błażejak, proboszcz parafii w Czartajewie i ks. Mitrat Andrzej Jakimiuk, proboszcz parafii w Siemiatyczach.
     Nowy obiekt ma wymiary 29 x 59,7 m. W jego skład wchodzą boisko do piłki ręcznej oraz boisko do koszykówki i siatkówki. Teren jest ogrodzony, posiada sztuczne oświetlenie i osprzęt sportowy. 
     W niedalekiej przyszłości przy nowo otwartym obiekcie planowana jest również budowa nowoczesnego boiska lekkoatletycznego wraz z budynkami zaplecza. Planowana inwestycja ma być zgodna z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

     Tak o wydarzeniu pisano: 

- Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach: Nowe boisko wielofunkcyjne i strażacka ścianka wspinaczkowa w Czartajewie oficjalnie otwarte!,
- Gmina Siemiatycze: Sportowa inwestycja przy ZSR Czartajew współfinansowania przez Gminę Siemiatycze,
- Podlasie 24: Boisko wielofunkcyjne przystosowane do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową i koszykową powstało przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie,
- Polskie Radio Białystok: Uczniowie, a także mieszkańcy Czartajewa mają nowe boisko wielofunkcyjne.

Czytaj więcej...