Przejdź do treści

Wyniki ewaluacji zewnętrznej

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie uprzejmie informuje,  że w dniach 16 – 22. kwietnia 2015 roku odbyła się w naszej szkole ewaluacja, tj. praktyczne badanie oceniające przeprowadzone przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Ewaluacja objęła następujące wymagania:

  1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
  2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
  3. Respektowane są normy społeczne.

Każde z powyższych wymagań zostało ocenione na poziomie B.

 

 

[1] Poziom spełniania przez szkołę lub placówkę poszczególnych wymagań jest ustalany jako:

1) poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę,

2) poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę,

3) poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę,

4) poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę,

5) poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.[1] § 7.3 Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. nr 168, poz. 1324 ze zm. w: 2013 r. poz. 560 z dnia 14 maja 2013 r.)