Przejdź do treści

Światowy Dzień bez tytoniu

27 maja 2015 r. w naszej szkole w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej obchodziliśmy  Światowy Dzień bez Tytoniu.

Harmonogram zaplanowanych do realizacji działań  przedstawiał się następująco:

 

  1. Ogłoszenie konkursu wśród młodzieży  ze wszystkich klas na plakat (technika dowolna). Temat: „Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”,
  2. Dystrybucja materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach,
  3. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły o przeprowadzonych działaniach,
  4. Prelekcje, pogadanki podczas zajęć z wychowawcą,
  5. Zorganizowanie  w szkole punktu informacyjno-edukacyjnego  połączonego z:
  • przekazywaniem informacji na temat zagrożeń związanych z czynnym i biernym paleniem tytoniu,
  • rozdawnictwem materiałów oświatowo-zdrowotnych,
  • ekspozycją plakatów antynikotynowych,

Podczas obchodów możliwe było przeprowadzenie pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu i pomiaru ciśnienia tętniczego, obejrzenie filmu profilaktycznego  oraz sprawdzenie za pomocą alkogogli jak widzi kierowca po spożyciu alkoholu.

W realizację w/w działań włączeni byli przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach, pani Teresa Skowrońska - pielęgniarka szkolna oraz klasa III technikum, w zawodzie technik ekonomista z wychowawczynią – panią Justyną Szewiak - Puch.

W. Homanowska