Przejdź do treści

Olimpiada wiedzy i umiejętności rolniczych

W piątek 29 maja 2015r. 223 uczniów z całej Polski uczestniczyło  na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zmaganiach finałowych XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowy konkurs wiedzy i umiejętności praktycznych w Polsce. Jego celem jest rozwijanie u młodzieży zainteresowań rolnictwem, pogłębianie i popularyzacja wiedzy rolniczej oraz umożliwianie najlepszym kontynuowanie nauki na wielu prestiżowych uczelniach w kraju. Nasz okręg, obejmujący 28 szkół z województwa podlaskiego i mazowieckiego w bloku agrobiznes reprezentowało trzech uczestnikow, w tym Agata Mikołajczuk z klasy III Technikum, w zawodzie technik ekonomista. Agata uzyskała tytuł finalisty XXXIX edycji OWiUR. Dzięki temu może być przyjęta poza postępowaniem kwalifikacyjnym na kierunki ekonomiczne na wielu uczelniach w Polsce.  

 

Serdecznie gratulujemy

W. Homanowska