Przejdź do treści

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      W naszej szkole, akademia z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbywała sie pod hasłem-cytatem zaczerpniętym z myśli św. Jana Pawła II: Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali. Te słowa są też mottem naszych tegorocznych maturzystów jako przesłanie na ich dalszą drogę życia. Pierwsze pytanie, które padło na akademii dotyczyło tego czym jest święto narodowe i dlaczego czcimy 3 Maja. Spektakl miał zachęcić zgromadzonych do zatrzymania się na chwilę i refleksji nad przeszłością i rozważenia trzech ważnych słów, niemal hasła narodowego Polaków, brzmiących: BÓG, HONOR, OJCZYZNA!
      Scenka rodzajowa, kiedy szlachcice rozmawiają o obradach Sejmu Wielkiego, a następnie odczytują postanowienia Konstytucji, przypomniała wydarzenia czasów stanisławowskich. Ale w tym momencie prowadzący akademię uzmysłowili odbiorcom, że znaczenie historyczne dzieła 3 Maja polega nie na treści konstytucji, ale ważny jest jej sens moralno-polityczny. Konstytucja pozostała symbolem możliwości odrodzenia moralnego narodu, symbolem próby wybicia się na niepodległość!
      Poezja, inscenizacje dzieł literackich i fragmenty filmów dokumentalnych wyświetlanych na ścianie, jako tło do żywego słowa, przybliżyły nie tylko wydarzenia historyczne z dziejów Polski aż do III RP, ale pouczały co było tragiczne a co dawało nadzieję. W monologu uczeń - Kordian w mundurze ułana przy drzwiach cara, zadawał pytanie czy samotna walka o wolność ma sens. Kordian tak jak miliony Polaków, którzy oddali życie w powstaniach narodowych, czy umarli zesłani na Syberię mówił: Narodowi zapisuję, co mogę... Krew moją i życie...
      Akademia zakończyła się przesłaniem, fragmentem kazania papieża do młodzieży polskiej: Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali.(...) Przyszłość Polski zależy od was i musi zależeć. To jest nasza Ojczyzna. To jest nasze być i mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego "być i mieć" nie zależała od nas.
      Uroczystą akademię opracowała i przygotowała z uczniami klas I TEO, TE, III TI, III TE - Marzenna Tołwińska-Woźniak - nauczyciel języka polskiego i historii. Dekorację wykonała klasa trzecia pod kierunkiem pani Anetty Lenkiewicz - wychowawcy klasy.

Marzenna Tołwińska-Woźniak