Przejdź do treści

Miejska Gra Profilaktyczna

   1 czerwca br. młodzież klasy pierwszej TI reprezentująca ZSR w Czartajewie uczestniczyła w Miejskiej Grze  Profilaktycznej organizowanej w Siemiatyczach w ramach Miejskich Obchodów Przeciwdziałania Uzależnieniom. Inicjatywa skierowana była do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
     W akcję Miasta Siemiatycze organizując stanowiska, konkurencje tematyczne i poczęstunek zaangażowały się: Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, Ratownictwo Medyczne, Straż Graniczna z Mielnika oraz Siemiatyckie Stowarzyszenie Abstynentów IGNIS.