Przejdź do treści

Letnia sesja egzaminacyjna

Trwa letnia sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach w ZSR Czartajewie.

Biorą w niej udział uczniowie klas:

II technikum ekonomicznego- pierwsza kwalifikacja A.35,

II technikum architektury krajobrazu – pierwsza kwalifikacja R.21,

II technikum informatycznego – pierwsza kwalifikacja E.12,

III technikum informatycznego – druga kwalifikacja E.13,

III technikum mechanicznego – pierwsza kwalifikacja M.19.

Każdy egzamin składa się z części teoretycznej (test - 40 pytań – próg zdawalności 50%) oraz części praktycznej (zadanie praktyczne – próg zdawalności 75%).

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać egzaminy na 2 lub 3 kwalifikacje (w zależności od zawodu).

Życzymy powodzenia wszystkim zdającym