Przejdź do treści

Stop Dopalaczom

W piątek 25 września br. w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Leg. Piłsudskiego 1 odbyła się konferencja pt. „STOP DOPALACZOM”. Wzięli w niej udział przedstawiciele oświaty i zainteresowani tematem pełnoletni mieszkańcy miasta. Naszą szkołę reprezentowały: Wicedyrektor Marta Jakimiuk, Przewodnicząca Zespołu Wychowawców Marta Tymińska, Wychowawca Internatu Justyna Wojtkowska oraz nauczyciele stażyści Anna Andrzejewska i Katarzyna Piotrowska.
W trakcie konferencji omówiony został temat dopalaczy zarówno od strony terapeutycznej, medycznej jak i prawnej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. pracownicy oświaty zajmujący się pracą z młodzieżą. Zwrócono uwagę zebranych na ważną rolę domu i panujących w nim relacji jako najważniejszych czynników chroniących przed uzależnieniami.
Zaprezentowano także możliwości wsparcia rodzin osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi tj.: możliwość uczestnictwa dziecka w programie FreD goes net (projekt wczesnej interwencji wobec osób młodych które zostały przyłapane na używaniu narkotyków lub alkoholu) lub w projekcie Candis - indywidualny program terapii dla osób mających problem z powodu używania marihuany lub haszyszu.
Konferencję poprowadzili: Wojciech Powichrowski - terapeuta Stowarzyszenia „DROGA” NZOZ Młodzieżowego Ośrodka Terapii i Readaptacji „ETAP” prowadzący terapię w Siemiatyczach dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych; Marcin Usakiewicz - starszy ratownik medyczny, członek Polskiej Rady Ratownictwa Medycznego; Joanna Rzepniewska -  podkom. specjalista wydziału prewencji KWP w Białymstoku.

Tekst powstał na podstawie informacji opublikowanej
w Siemiatyckim Informatorze Miejskim

 Obejrzyj spot "Dopalacze Kradną Życie":

 

 

 

 

 

 

Nikotynizm jest chorobą

Jak wskazują badania, większość ludzi zaczyna palić tytoń przed ukończeniem 18. roku życia, oznacza to, że około 250 mln obecnie palących młodych osób może umrzeć w przyszłości z powodu chorób odtytoniowych.

Codziennie w Polsce zaczyna palić około 500 nieletnich chłopców i dziewcząt. W skali roku daje to liczbę 180 000 młodocianych do 18. roku życia, którzy wpadli w „szpony” nałogu. Szacuje się, że dzieci w Polsce wypalają rocznie około 4 mld sztuk papierosów. Do kontaktu z papierosami przyznaje się aż 70% uczniów w wieku 12 lat, ale jak wynika z przeprowadzonych badań, po papierosa często sięgają dzieci w wieku 8 lat, a bywa, że i w wieku 5 lat. Im wcześniej dana osoba sięga po papierosa, tym dłużej pozostaje nałogowym palaczem. Przy tendencji do zmniejszania się w ostatnich latach częstości palenia wśród dorosłych, wzrasta odsetek palaczy wśród młodzieży.

Czytaj więcej...

Bezpieczne wakacje

Białystok, 2015-06-15

RE.576.9.2015

Panie i Panowie Dyrektorzy
szkół i placówek
województwa podlaskiego

Wraz z końcem czerwca 2015 roku rozpocznie się okres ferii letnich, w czasie których dzieci i młodzież będą korzystać z różnych form wypoczynku, m.in. będą spędzać czas na słońcu, w pobliżu akwenów wodnych, uczestniczyć w wycieczkach górskich i przejażdżkach rowerowych.

Jednakże wakacje, oprócz szeregu pozytywnych wrażeń, stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia uczniów Państwa szkół i placówek, w przypadku zbyt małej troski o formę i sposoby spędzania czasu wolnego. Dane policyjne wskazują na problem wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, śmiertelnych następstw niewłaściwego zachowania i braku opieki dorosłych nad dziećmi podczas wypoczynku nad wodą, rosnącą liczbę uczniów będących ofiarami handlu ludźmi, skutków używania alkoholu i środków odurzających (w tym tzw. „dopalaczy), a także innych niepożądanych zdarzeń z udziałem ludzi młodych.

Dostrzegając wagę problemu, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o uwzględnienie powyższej tematyki podczas rad pedagogicznych, w czasie zajęć z dziećmi i młodzieżą, a także przekazywania informacji rodzicom i opiekunom uczniów poprzez m.in. umieszczenie apelu na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

Zachęcając do przeprowadzenia akcji informujemy, że na stronie internetowej www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/dzieci-i-mlodziez  dostępne są materiały, które można wykorzystać podczas realizacji działań informacyjno-edukacyjnych.

źródło: Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Matury w ZSR Czartajew

Od 4 maja 2015 roku w naszej szkole odbywają się egzaminy maturalne, pierwsze poważne egzaminy w życiu młodego człowieka, bądź co bądź wyniki matur przesądzą o wyborze kierunku studiów. Życzymy wszystkim maturzystom połamania pióra i jak najtrafniejszych wyborów życiowych. 

Czytaj więcej...