Przejdź do treści

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

      W maju 2018 roku uczniowie z klasy pierwszej technikum, w zawodzie technik ekonomista (Karolina Kowalczuk, Kacper Oksięciuk i Basia Puchacz) wzięli udział w konkursie „Start-up na 5-tkę”. Ich zadaniem było stworzenie innowacyjnego pomysłu na biznes. Uczniowie mieli wskazać jaki konkretny problem pozwoli rozwiązać ich produkt lub na jaką konkretną potrzebę klientów odpowie, a także - kim będą ich klienci i na czym będą zarabiać. Autorzy pomysłu wykazali się kreatywnością. Poświęcili swój czas na opracowanie projektu i postawili pierwsze kroki w tworzeniu biznesplanów.

     W przedostatnim tygodniu nauki we wszystkich klasach naszej szkoły realizowaliśmy zagadnienia z przedsiębiorczości związane z funkcjonowaniem gospodarki i rolą państwa w gospodarce. Zakres ingerencji państwa w gospodarkę może być różny. Wyróżnia się dwa podstawowe modele: liberalizm gospodarczy i interwencjonizm państwowy. Który jest lepszy? Chyba taki, który pozwalałby stwierdzić, że mieszkamy w najlepszym państwie. A jakie państwo określamy najlepszym? Takie, w którym HDI, czyli wskaźnik rozwoju społeczno-ekonomicznego jest wysoki.

     Wskaźnik HDI ocenia kraje na trzech płaszczyznach: długie i zdrowe życie, wiedza oraz dostatni standard życia. Od roku 2010 do ich pomiaru służą następujące wskaźniki:

• oczekiwana długość życia

• średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 lat i starszych

• oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia

• dochód narodowy per capita w USD, liczony według parytetu siły nabywczej danej waluty.

     Dane za 2017 rok są następujące:

     Nasz kraj znalazł się tym razem na 32 pozycji na 128 przebadanych państw. Liderem rankingu okazała się Dania. Wcześniej była to Finlandia, a dwa lata wcześniej Norwegia. Z kolei, trzy ostatnie miejsca w rankingu należą niezmiennie do Afganistanu, Czadu oraz Republiki Środkowoafrykańskiej. Najwyżej oceniono kraje Europy, Ameryki Północnej oraz Australii, a najgorzej państwa Afryki Subsaharyjskiej oraz Azji Środkowej i Południowej. Optymistyczne jest to, że w ciągu ostatnich trzech lat swój rozwój społeczny poprawiło aż 113 krajów.

     Tego wszystkiego uczniowie mogli się dowiedzieć podczas zorganizowanych zajęć związanych z obchodami Dnia Przedsiębiorczości.

W. Homanowska