Przejdź do treści

Lista kandydatów do klas I technikum

Dyrektor Zespołu Szkół uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13. lipca 2018 roku została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I.

Lista znajduje się do wglądu w budynku Szkoły.

 

Uczniowie klas I technikum we wrześniu 2018 roku rozpoczną naukę w niżej wymienionych zawodach:

  1. technik handlowiec

  2. technik informatyk

  3. technik ekonomista

  4. technik usług fryzjerskich

  5. technik elektryk

  6. technik mechanik

Dyrektor ZST, Alfred Bajena
 

W zakładce PODRĘCZNIKI (górny panel strony) można zapoznać się z wykazem podręczników na rok szkolny 2018/19.