Przejdź do treści

XVII MIĘDZYNARODOWY MARSZ PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBIRU

     8 września 2017 r. uczniowie klas III i IV Technikum Ekonomicznego wzięli udział w XVII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku. Uczestnicy przeszli od Pomnika Katyńskiego do kościoła pw. Ducha Świętego, obok którego znajduje się Grób Nieznanego Sybiraka.

     Marsz, który jest inicjatywą Związku Sybiraków ma na celu upamiętnienie wywiezionych osób na Wschód. W obchodach wzięło udział kilkanaście tysięcy osób, głównie Sybiracy i ich rodziny, a także kombatanci, przedstawiciele władz, uczniowie oraz harcerze. W tym roku marszowi towarzyszyło hasło "OJCZYZNA W NASZYCH SERCACH I PAMIĘCI".

Gabriela Zduniuk
klasa III Technikum Ekonomicznego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Nowy rok szkolny, nowa nazwa szkoły, nowi uczniowie!

     W dniu 4 września rozpoczęliśmy rok szkolny 2017/2018. Uroczystość poprzedziła Msza św. w kościele parafialnym w Czartajewie. Na inauguracji roku gościliśmy Wicestarostę Powiatu Siemiatyckiego p. Marka Bobla, który przeczytał list p. Jarosława Zielińskiego, posła na Sejm RP, a także poinformował o zatwierdzeniu do realizacji projektu budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie naszej placówki. Dyrektor szkoły p. Alfred Bajena przywitał zgromadzonych, złożył życzenia na nowy rok szkolny oraz przedstawił organizację pracy szkoły, która od 1 września zmieniła nazwę na Zespół Szkół Technicznych. Uczniowie uczący się w klasach pierwszych zdobywać będą wykształcenie aż w pięciu zawodach: technik ekonomista, technik elektryk, technik informatyk, technik mechanik i technik usług fryzjerskich. Ponadto słuchacze szkoły policealnej będą kształcić się w zawodzie technik administracji.

Kadra nauczycielska w szkole policealnej

Słuchaczy szkoły policealnej w zawodzie technik administracji informujemy, że wykładowcą większości zajęć będzie Pan dr Jacek Pietraszewski, prorektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku.

Terminarz zjazdów zostanie podany do wiadomości do 08 września!

Osoby zainteresowane podjęciem nauki w szkole policealnej na kierunku "technik administracji" mogą jeszcze składać dokumenty do 08 września.

Pobierz podanie.

Dr Jacek Pietraszewski jest  absolwentem Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku na kierunku administracja w specjalności administracja publiczna w Polsce.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/18 odbędzie się w dniu 04 września 2017 r. o godz. 9.00.

Uroczystość będzie poprzedzona Mszą św. (godz.8.00) w kościele parafialnym w Czartajewie,
na którą serdecznie zapraszamy Rodziców oraz Uczniów.

Uczniowie, którzy będą mieszkać w internacie, mogą zakwaterować się w dniu 03 września 2017 r. od godz.18.00.

Dyrektor z Radą Pedagogiczną