Przejdź do treści

Wielkanoc 2018

RADOSNYCH, SPOKOJNYCH, RODZINNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ, RODZICOM, RADZIE PEDAGOGICZNEJ, PRACOWNIKOM 

ORAZ WSZYSTKIM SYMPATYKOM NASZEJ SZKOŁY 

                                                                                                                                                     ŻYCZY  DYREKCJA

100% zdawalność egzaminów w technikum energetyki odnawialnej

    Wszyscy uczniowie klasy III Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej zdali egzamin zawodowy z kwalifikacji B.21 - montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Tym samym zdawalność egzaminów dla tego zawodu wyniosła 100 procent. Egzamin, który odbył się w sesji zimowej, składał się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. Pierwsza część obejmowała 60 minutowy test składający się z 40 pytań, druga - zadanie polegające na wykonaniu fragmentu instalacji hydraulicznej ciepłej i zimnej wody. Gratulujemy i życzymy takiego samego sukcesu w kwalifikacji B.22.

Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Edukacja i aspekty prawne

27 marca 2018 roku młodzież klas drugich w zawodach technik informatyk oraz technik usług fryzjerskich Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie uczestniczyła w 2 - godzinnym spotkaniu z p. Joanną Balejko - Pełnomocnikiem Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz p. Tomaszem Szepietowskim - Młodszym Aspirantem, Dzielnicowym rejonu nr V KPP w Siemiatyczach. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Edukacja i aspekty prawne.” Dzielnicowy przedstawił zebranym także działania priorytetowe KPP obejmujące miejscowość Czartajew. Prowadzący uwrażliwili młodzież na zjawisko przemocy, jej rodzaje, formy i przyczyny oraz konsekwencje prawne z nią związane. Dziękujemy gościom za przybycie i przeprowadzenie zajęć.

Organizatorzy

Kontakt do Dzielnicowego

Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży naszej szkoły

W piątek, 23 marca 2018 r. młodzież ZST w Czartajewie pod opieką nauczycieli uczestniczy w Rekolekcjach Wielkopostnych według następującego porządku:

Młodzież wyznania katolickiego:
8:00 - świetlica szkolna - program ewangelizacyjny zespołu "Full Power Spirit",
10:00-10:30 - przejście do kościoła parafialnego w Czartajewie,
10:30 - Droga Krzyżowa,
11:00 - Msza Święta - zakończenie rekolekcji.

Młodzież wyznania prawosławnego - Cerkiew pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach:

7:00 - Wielkopostne godziny kanoniczne (spowiedź),
8:30 - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów.