Przejdź do treści

Projekt "OZE w mojej miejscowości"

     Uczniowie klasy III Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej wraz z opiekunem Bogdanem Laskowskim na przełomie maja i czerwca uczestniczyli w projekcie OZE w mojej miejscowości. Program był adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Siemiatyczach. Uczniowie wraz z opiekunem odwiedzili Szkołę  Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową  nr 3 oraz Gimnazjum Publiczne nr 1, gdzie zaprezentowali rodzaje, właściwości i praktyczne zastosowanie odnawialnych  źródeł energii występujących w Siemiatyczach i okolicy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy z zastosowaniem profesjonalnych zestawów doświadczalnych.

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

      W maju 2018 roku uczniowie z klasy pierwszej technikum, w zawodzie technik ekonomista (Karolina Kowalczuk, Kacper Oksięciuk i Basia Puchacz) wzięli udział w konkursie „Start-up na 5-tkę”. Ich zadaniem było stworzenie innowacyjnego pomysłu na biznes. Uczniowie mieli wskazać jaki konkretny problem pozwoli rozwiązać ich produkt lub na jaką konkretną potrzebę klientów odpowie, a także - kim będą ich klienci i na czym będą zarabiać. Autorzy pomysłu wykazali się kreatywnością. Poświęcili swój czas na opracowanie projektu i postawili pierwsze kroki w tworzeniu biznesplanów.

     W przedostatnim tygodniu nauki we wszystkich klasach naszej szkoły realizowaliśmy zagadnienia z przedsiębiorczości związane z funkcjonowaniem gospodarki i rolą państwa w gospodarce. Zakres ingerencji państwa w gospodarkę może być różny. Wyróżnia się dwa podstawowe modele: liberalizm gospodarczy i interwencjonizm państwowy. Który jest lepszy? Chyba taki, który pozwalałby stwierdzić, że mieszkamy w najlepszym państwie. A jakie państwo określamy najlepszym? Takie, w którym HDI, czyli wskaźnik rozwoju społeczno-ekonomicznego jest wysoki.

Czytaj więcej...

Dzień Sportu Szkolnego - 20 czerwca 2018

    

    W rywalizacji biorą udział wszystkie klasy wraz z wychowawcami.

    W programie: „Bieg ku słońcu”, rzuty do celu wychowawców, przeciąganie liny, podnoszenie ciężarka, rzuty do kosza, turniej piłki nożnej, turnieje piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.

     Pełny harmonogram i zasady rywalizacji oraz formularz zgłoszenia klas znajduje się w zakładce Aktualności Sportowe.

Kolejna lekcja historii z IPN

     5 czerwca 2018 w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbył się ostatni w tym roku szkolnym „Przystanek historia”, na którym obecni byli m. in. uczniowie naszej szkoły.  Tematem spotkania była „Symbolika niepodległościowa w ikonografii okresu II Rzeczypospolitej i jej źródła”, przedstawiona przez dr Jarosława Schabieńskiego. Prelegent zaprezentował najważniejsze symbole i postacie okresu międzywojennego. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele IPN z dyrektorem dr hab. Piotrem Kardelą.