Przejdź do treści

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

     Celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Uczestnikami olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego, którzy wezmą udział w eliminacjach: szkolnych, powiatowych i wojewódzkich do grudnia 2018r.

     Uczniowie naszej szkoły przystąpią do etapu szkolnego 8 października 2018r. rozwiązując test wiedzy. Najlepsi uczniowie zakwalifikują się do etapu powiatowego.

Koordynator: n-l biologii Halina Lubowicka