Przejdź do treści

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

"Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychować w tym duchu..."
Prymas Tysiąclecia
Kardynał Stefan Wyszyński
 
     12 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji została przygotowana uroczysta akademia przypominająca o roli szkoły i nauczycieli w walce z zaborcami i kształtowaniu naszej tożsamości narodowej. Podczas tej uroczystości odbyło się także ślubowanie uczniów klas pierwszych. Po części oficjalnej klasa gospodarująca - IV TEO zaprezentowała przygotowane piosenki ze specjalnymi dedykacjami oraz podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w edukację i wychowywanie młodzieży.