Przejdź do treści

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS Podsumowanie etapu szkolnego

     8 października 2018r. w naszej szkole odbył się etap szkolny Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Uczniowie klas I-III technikum rozwiązali test wiedzy, który zawierał zadania zamknięte i otwarte. Komisja po sprawdzeniu prac zakwalifikowała zgodnie z Regulaminem Olimpiady 5 osób do II etapu powiatowego. Są to:

1. Uczeń klasy III TUF,

2. Uczennica klasy III TUF,

3. Uczennica klasy I TUF,

4. Uczennica klasy II TUF,

5. Uczennica klasy II TUF.

 

 

Etap powiatowy odbędzie się 24 października 2018r. (środa) o godz. 11:00 w Zespole Szkół ul. Kościuszki 43. W tym dniu należy przybyć 15 minut przed planowanym rozpoczęciem. Na wyróżnienie zasługują również inni uczniowie, którzy wykazali się wiedzą na temat życia i postaw wobec ludzi żyjących z HIV i AIDS. Są to: uczniowie klas I TM, I TI, I TUF,II TI.    

Koordynator: n-l biologii Halina Lubowicka.