Przejdź do treści

Modernizujemy kształcenie zawodowe w powiecie siemiatyckim!

Dziś została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym i Projektowym „ROB-STAN” Stanisław Kocięba, które odpowiedzialne będzie za modernizację i remont pracowni zawodowych w ZST Czartajew i ZSR Ostrożany. Jest to I etap realizacji projektu pod nazwą "Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim". Powiat Siemiatycki wyremontuje oraz wyposaży pracownie zawodowe w nowoczesny sprzęt w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie (pracownię elektryczno-energetyczną, mechaniczną) oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach (pracownię planowania żywienia, obsługi konsumenta i gastronomiczną), a wszystko dzięki środkom UE, które pozyskał (2,5 miliona złotych na rozwój szkolnictwa zawodowego) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Czytaj więcej: Źródło: http://www.siemiatycze.pl/news,1246,modernizujemy-ksztalcenie-zawodowe-w-powiecie-siemiatyckim.html