Przejdź do treści

Światowy Dzień Rzucania Palenia 2018

     W ramach kampanii „Rzuć palenie razem z nami”  i obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia, postanowiliśmy w naszej szkole zwrócić szczególną uwagę na problem palenia tytoniu w pracy oraz skutki ekonomiczne, zdrowotne  i społeczne palenia. Dlatego też w listopadzie 2018r., podczas lekcji z wychowawcą przedstawiono młodzieży informacje na temat działań Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, dotyczące realizacji ogólnopolskiego programu „Prowadzenie działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w zakładach pracy”. Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

     Pracodawcy RP zajęli się tematem palenia papierosów w trakcie pracy, bo ten problem dotyka zarówno pracowników, jak i pracodawców. Tym pierwszym przynosi choroby – palenie jest trzecią najważniejszą przyczyną zgonów w Polsce. Firmy ponoszą zaś wymierne straty ekonomiczne – i można je szacunkowo obliczyć.  Eksperci przyjmują pewne uśrednione założenie. Zakładając, że przeciętny palacz poświęca na wszystkie czynności związane z wypaleniem jednego papierosa (odejście z miejsca pracy, wyjście do palarni lub nawet z budynku w związku z zakazem palenia wewnątrz, samo palenie papierosa i powrót) 8 minut, oraz że wypala w ciągu 8 godzin pracy 5 papierosów – otrzymujemy czas 40 minut dziennie. W czasie 250 dni roboczych w roku palacz poświęci na palenie ponad 160 godzin, czyli  20 dni pracy. Jest okres zbliżony do całkowitej liczby dni urlopu przysługującej rocznie pracownikowi.

    Podczas zajęć z wychowawcą, uczniowie pracując w grupach wymyślali hasła na temat tego, w jaki sposób pracodawca może zachęcić pracownika do rzucenia palenia. Najciekawsze prace zostały wykorzystane do przygotowanej gazetki pod hasłem „Firma wolna od tytoniu”. Celem działań ograniczających problem używania wyrobów tytoniowych  w zakładach pracy nie jest karanie pracowników za palenie w pracy – oczywiście pod warunkiem, że odbywa się w granicach przepisów –  a zmotywowanie ich do rzucenia palenia, a przede wszystkim dostarczenie im potrzebnego do tego wsparcia. 

     Podsumowaniem działań antynikotynowych w naszej szkole było spotkanie młodzieży z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Siemiatyczach oraz wyłonienie zwycięzców przeprowadzonego wcześniej testu wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu.

             Organizatorzy: klasa I Technikum, w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec
 z wychowawcą Walentyną Homanowską