Przejdź do treści

Barbara Puchacz stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Barbara Puchacz, uczennica klasy II w zawodzie technik ekonomista, otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.

Jednym z kryteriów umożliwiających otrzymanie stypendium jest wysoka średnia ocen.

Barbara Puchacz w roku szkolnym 2017/2018 uzyskała najwyższa średnią w szkole - 5,33, dzięki czemu znalazła się w gronie 116 stypendystów z województwa podlaskiego.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!