Przejdź do treści

II Wiosenny Trójbój Marzanny - konkurs dla młodzieży

Konkurs adresujemy do uczniów klas 8 Szkół Podstawowych i klas 3 Gimnazjów.
Biorą w nim udział 3-osobowe zespoły - każdą szkołę reprezentuje jeden zespół.
Uczestnicy będą musieli wykazać się wiedzą ogólną i znajomością języka angielskiego. Będą również potrzebne buty sportowe.
Nagrodzone zostaną 3 najlepsze zespoły.

 Termin zgłaszania zespołów: 8.03.2019 (fax: 85 655 28 70).

do pobrania:
karta zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych

 Kontakt do organizatora: Katarzyna Piotrowska 509081991
                                      Marta Zagubień-Okłota 601616889

 Zapraszamy!!!

  The Spring is coming….