Przejdź do treści

SZKOLNY KONKURS SUDOKU II

    

    Z okazji zbliżającego się Dnia Liczby π zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie o tytuł Szkolnego Mistrza Sudoku.

    Konkurs odbędzie się 14 marca (czwartek) na 5 godzinie lekcyjnej. Zgłoszenia (do 12.03.2019) przyjmują nauczyciele matematyki.

    Cele konkursu:

• popularyzacja łamigłówek liczbowych wśród uczniów,

• kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

 

    Zasady sudoku: Diagram sudoku składa się z 81 pól w układzie 9 x 9 i został podzielony na 9 mniejszych kwadratów o układzie 3 x 3 każdy. Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w żadnym wierszu, kolumnie ani kwadracie 3x3 nie powtórzyła się dwa razy ta sama cyfra.

    Regulamin konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do całej społeczności szkolnej ZST im. W. St. Reymonta w Czartajewie.

2. Każdy uczestnik otrzyma do rozwiązania 2 diagramy.

3. Za każdą poprawnie wpisaną liczbę uczestnik otrzymuje 1 punkt.

4. Czas trwania konkursu : 45 minut.

5. Komisja konkursowa wyłoni w każdej kategorii 3 osoby z największą punktacją; w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów czynnikiem decydującym będzie czas.

6. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród- 18.03.2019.

   Zwycięzca otrzyma tytuł „Szkolnego Mistrza Sudoku”, dyplom i nagrodę rzeczową. Zdobywcy II i III miejsca otrzymają dyplom i nagrodę rzeczową.