Dzień Otwarty Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie

     25 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie odbył się Dzień Otwarty. Do podjęcia nauki w ZST zachęcał dyrektor szkoły Alfred Bajena oraz Starosta siemiatycki Jan Zalewski, który podkreślał, że Technikum w Czartajewie posiada bogatą ofertę edukacyjną, dostosowaną do potrzeb współczesnego rynku pracy. Właściciele firm współpracujący ze szkołą prezentowali swoje przedsiębiorstwa oraz pomagali w podjęciu trafnych decyzji w wyborze zawodu.

     Licznie zgromadzeni gimnazjaliści i ósmoklasiści ze swoimi nauczycielami, pod opieką uczniów ZST, mogli obejrzeć pracownie, gdzie odbywały się warsztaty, lekcje otwarte, prezentacje i konkursy. Goście mieli też okazję do zapoznania się z nowoczesną infrastrukturą sportową, m.in. Stadionem Lekkoatletycznym. Uczniowie zostali zapoznani ze wszystkimi kierunkami kształcenia: Technik Ekonomista, Technik Handlowiec, Technik Usług Fryzjerskich, Technik Organizacji Reklamy, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technik Elektryk, Technik Mechanik, Technik Architektury Krajobrazu, Technik Informatyk.

     Po zwiedzaniu szkoły uczestnicy Dnia Otwartego wzięli udział w Pikniku Zawodowców.