Przejdź do treści

Projekt "Dziś stażysta jutro pracownik"

Projekt „Dziś stażysta jutro pracownik”

Projekt „Dziś stażysta jutro pracownik” o  numerze projektu RPPD.03.03.01-20-0180/18 realizowany  w ramach  Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie. 

W ramach projektu wsparciem objętych będzie 45 uczniów i 3 nauczycieli kształcenia zawodowego w szkole.

Czytaj więcej...

Regulamin stadionu lekkoatletycznego

Patrz też: Regulamin boiska wielofunkcyjnego

Tydzień zawodów

    W dniach od 5 do 8 marca w naszej szkole odbył się „Tydzień zawodów”. W tych dniach wybrani reprezentanci poszczególnych kierunków kształcenia uczestniczyli w spotkaniach z zaproszonymi przedstawicielami zawodów.

Czytaj więcej...

VII Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem Wilczym"

   3 marca w Perlejewie odbyła się VII edycja Biegu "Tropem Wilczym" poświęconego pamięci Żołnierzy Wyklętych. Trasa biegu przebiegała pomiędzy miejscowościami Perlejewo i Granne. Uczestnicy mieli do pokonania dwa dystanse o długości: 1963 m i 5000 m. Nasza szkoła była reprezentowana w tym wydarzeniu przez około dwudziestoosobową grupę młodzieży.

SZKOLNY KONKURS SUDOKU II

    

    Z okazji zbliżającego się Dnia Liczby π zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie o tytuł Szkolnego Mistrza Sudoku.

    Konkurs odbędzie się 14 marca (czwartek) na 5 godzinie lekcyjnej. Zgłoszenia (do 12.03.2019) przyjmują nauczyciele matematyki.

    Cele konkursu:

• popularyzacja łamigłówek liczbowych wśród uczniów,

• kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

Czytaj więcej...