Przejdź do treści

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS Podsumowanie etapu szkolnego

     8 października 2018r. w naszej szkole odbył się etap szkolny Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Uczniowie klas I-III technikum rozwiązali test wiedzy, który zawierał zadania zamknięte i otwarte. Komisja po sprawdzeniu prac zakwalifikowała zgodnie z Regulaminem Olimpiady 5 osób do II etapu powiatowego. Są to:

1. Uczeń klasy III TUF,

2. Uczennica klasy III TUF,

3. Uczennica klasy I TUF,

4. Uczennica klasy II TUF,

5. Uczennica klasy II TUF.

 

Czytaj więcej...

Lekcje z ZUS

     Ruszyła piąta edycja programu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”, który jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie już po raz drugi przystąpił do projektu. W ramach programu uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i przysługujących im świadczeń - czyli  praw i obowiązków wynikających z podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Czytaj więcej...

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

"Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychować w tym duchu..."
Prymas Tysiąclecia
Kardynał Stefan Wyszyński
 
     12 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji została przygotowana uroczysta akademia przypominająca o roli szkoły i nauczycieli w walce z zaborcami i kształtowaniu naszej tożsamości narodowej. Podczas tej uroczystości odbyło się także ślubowanie uczniów klas pierwszych. Po części oficjalnej klasa gospodarująca - IV TEO zaprezentowała przygotowane piosenki ze specjalnymi dedykacjami oraz podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w edukację i wychowywanie młodzieży.

Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

     Celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.

Uczestnikami olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego, którzy wezmą udział w eliminacjach: szkolnych, powiatowych i wojewódzkich do grudnia 2018r.

     Uczniowie naszej szkoły przystąpią do etapu szkolnego 8 października 2018r. rozwiązując test wiedzy. Najlepsi uczniowie zakwalifikują się do etapu powiatowego.

Koordynator: n-l biologii Halina Lubowicka