Przejdź do treści

Terminarz klasyfikacji końcowej klas I- III technikum w roku szkolnym 2019/2020

Terminarz klasyfikacji końcowej klas I - III technikum w roku szkolnym 2019/2020

10.06.2020

Wystawienie przewidywanych końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocen z zachowania w klasach I - III technikum do godz. 16.00

19.06.2020

Wystawienie klasyfikacyjnych ocen końcowych w klasach I - III technikum do godz. 16.00

22.06.2020

Posiedzenie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas I - III technikum o godz. 12.00

2.07.2020

Posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące pracę dydaktyczno – wychowawczą w roku szkolnym 2019/2020 o godz. 10.00