Przejdź do treści

Wirtualny Dzień Maturzysty

    „Wirtualny Dzień Maturzysty” 3 czerwca 2020 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Miesięcznikiem Edukacyjnym Perspektywy na stronie internetowej www.studia.gov.pl w okresie od 3 czerwca do września br. przeprowadzi kampanię informacyjną wspierającą rekrutację na studia w roku akademickim 2020/2021.

 

 Obejmującą między innymi:

- „Wirtualny Dzień Maturzysty” w dniu 3 czerwca 2020 r. – zaplanowano prelekcję dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nt. matury przeprowadzanej w szczególnych warunkach oraz mini-wykłady ekspertów Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych „przynoszących” ostatnie podpowiedzi umożliwiające pomyślne zdanie egzaminów oraz eliminację najczęściej popełnianych błędów;

- „Kierunkowskaz Kariery” w dniach od 22 do 26 czerwca 2020 r. – spotkania on-line z ekspertami, pracodawcami, pracownikami naukowymi i studentami, którzy zaprezentują kierunki studiów i uczelnie warte rekomendacji.

Więcej informacji i rejestracja zainteresowanych udziałem w wydarzeniach on-line rozpocznie się 1 czerwca br. na stronie www.studia.gov.pl/studia2020

Źródło: https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/aktualnosci/wirtualny-dzien-maturzysty-3-czerwca-2020-r.html