Przejdź do treści

KURS Z OBSŁUGI KLIMATYZACJI W POJAZDACH - TECHNIK MECHANIK

Uczniowie klas III i IV technikum w zawodzie technik mechanik uczestniczyli w 20 – godzinnym kursie z obsługi klimatyzacji w pojazdach w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem kursu było nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat budowy i zasad działania układów klimatyzacji stosowanych w pojazdach, restrykcyjnych przepisów prawnych regulujących korzystanie z czynników chłodniczych zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz nabycie praktycznych umiejętności obsługi i diagnozowania systemów klimatyzacji samochodowych.

Gratulujemy uczestnikom nabycia nowych umiejętności i dziękujemy panu Markowi Chmielewskiemu za poprowadzenie zajęć.

Kurs obsługi klimatyzacji w pojazdach w ramach projektu "Dziś stażysta jutro pracownik"

     Ogłaszamy nabór na „Kurs obsługi klimatyzacji w pojazdach” (20 godzin) dla uczniów klas II-IV w zawodzie technik mechanik w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

  Termin składania formularzy zgłoszeniowych od 01.09.2020r. do 11.09.2020r.

Dokumenty do pobrania:

1.formularz zgłoszeniowy,
2.deklaracja uczestnictwa,
3.oświadczenie rodzica,
4.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
5.zgoda na udostępnienie wizerunku.

Nabór na staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego w branży elektrycznej, informatycznej i mechanicznej w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik”


     OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

     Ogłaszamy nabór na staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego w branży elektrycznej, informatycznej i mechanicznej w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych w sekretariacie szkoły

od 02.12.2019 r. do 12.12.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

1.formularz zgłoszeniowy nauczyciela,
2.deklaracja uczestnictwa,
3.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
4.zgoda na udostępnienie wizerunku.

Nabór uczniów na szkolenie z administrowania siecią komputerową

     Ogłaszamy nabór dla uczniów klas II-IV w zawodzie technik informatyk w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 "Szkolenie z administrowania siecią komputerową" (30 godzin). Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły. Termin składania formularzy zgłoszeniowych od 27.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

 Dokumenty do pobrania:

1.formularz zgłoszeniowy,
2.deklaracja uczestnictwa,
3.oświadczenie rodzica,
4.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
5.zgoda na udostępnienie wizerunku.

Nabór na szkolenia dla nauczycieli zawodu w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik”

     Ogłaszamy nabór dla nauczycieli zawodu zatrudnionych w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie na szkolenia w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020:
1. Kurs z grafiki komputerowej z pakietem Corel dla 3 nauczycieli nauki zawodu (kurs 25 godzinny);
2. Kurs z zakresu klimatyzacji samochodowej dla 2 nauczycieli nauki zawodu (kurs 10 godzinny);
3. Kurs z zakresu diagnostyki czujników silnika i nadwozia dla 2 nauczycieli nauki zawodu (kurs
8 godzinny);
4. Kurs z platform e- learningowych jako narzędzie wspierające edukację dla 3 nauczycieli nauki zawodu (kurs 25 godzinny).
Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły. Termin składania formularzy zgłoszeniowych od 27.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

     Dokumenty do pobrania:

1.formularz zgłoszeniowy nauczyciela,
2.deklaracja uczestnictwa,
3.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
4.zgoda na udostępnienie wizerunku.