Przejdź do treści

Harmonogram egzaminów maturalnych 2020 w ZST Czartajew

Harmonogram egzaminów maturalnych w roku 2020 w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Arkusze maturalne - nowa formuła 2018

Język polski

MPO-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-182 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-182 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-182 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Czytaj więcej...

Arkusze maturalne - nowa formuła 2016

Egzamin maturalny w nowej formule:

Rok 2016

Język polski

MPO–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO–P1_7P–162 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Czytaj więcej...

Arkusze maturalne - nowa formuła 2015

Egzamin maturalny w nowej formule:

Rok 2015

Język polski

MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + zasady oceniania
MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Czytaj więcej...

Arkusze maturalne - stara formuła 2016

Egzamin maturalny w starej formule:

Rok 2016

Język polski

MPO–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA–P1_1P–162 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA–R1_1P–162 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania

Czytaj więcej...

Arkusze maturalne - stara formuła 2015

Egzamin maturalny w starej formule:

Rok 2015

Język polski

MPO-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-152 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-152 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + zasady oceniania
MMA-R1_1P-152 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Czytaj więcej...

Arkusze maturalne - nowa formuła 2017

Język polski

MPO-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-172 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-172 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania

Czytaj więcej...