Przejdź do treści

XVII Konkurs o Puchar Patrona Szkoły W. St. Reymonta

Dnia 17.12.2018 r. w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie odbyła się XVII Edycja Konkursu o Puchar Patrona Szkoły. Jak co roku wzięły w nim udział klasy pierwsze: 

- Klasa I Technik Handlowiec i Technik Ekonomista z wychowawcą Panią Walentyną Homanowską,
- Klasa I Technik Usług Fryzjerskich i Technik Elektryk z wychowawcą Panią Sylwią Pierlejewską,
- Klasa I Technik Informatyk i Technik Mechanik z wychowawcą Panem Rafałem Szyszko.

 Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwało 5-osobowe jury w składzie:

Pani  Marta Jakimiuk– przewodnicząca jury,
Pani Katarzyna Piotrowska,
Pani Anetta Lenkiewicz,
Pan Bogdan Laskowski,
Gabriela Zduniuk– przedstawiciel społeczności uczniowskiej.

Święto Patrona dla klas pierwszych to „egzamin” z wiedzy o życiu i twórczości W. St. Reymonta, znajomości codziennego życia wsi, jej zwyczajów, obyczajów, okazja do zaprezentowania swoich zdolności wokalnych, kulinarnych, zręcznościowych, ale przede wszystkim świetna zabawa dla całej społeczności szkolnej.

Największą ilość punktów uzyskanych w ośmiu konkurencjach zdobyła klasa I TUF/TEL i z rąk dyrektora szkoły Alfreda Bajeny otrzymała przechodni Puchar Patrona Szkoły. Wszystkim uczestnikom, jurorom, oraz młodzieży zaangażowanej w organizację imprezy dziękują organizatorzy: Zespół Humanistyczny.