Przejdź do treści

Informacja o egzaminie A.68

Egzamin zawodowy
      -część praktyczna odbędzie się 17 czerwca o godz. 9.00 (czas trwania 180 min)
      -część pisemna (teoretyczna) odbędzie się 18 czerwca o godz 10.00 (czas trwania 60 min)
Na egzamin proszę zgłosić się 30 min wcześniej.
 
Każdy zdający w części pisemnej i praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę i temperówkę. 

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Więcej informacji w informatorze na stronie CKE:

http://archiwum.cke.edu.pl/images/stories/0000000000000002012_informatory/informator_z089_334306_tadm_popr.pdf

Zachęcam również do rozwiązywania testów i zadań praktycznych:

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-a68/

https://www.testy.egzaminzawodowy.info/kwalifikacja-a68

https://www.egzaminzawodowy.info/download-kat-69.html

Katarzyna Piotrowska

Informacja dot. zajęć z 9 i 10 lutego z dr Pietraszewskim

Zajęcia z dr Jackiem Pietraszewskim z 9 i 10 lutego 2019 r.

zostaną zrealizowane 15 i 16 czerwca 2019 r.

wicedyrektor ZST, Marta Jakimiuk

Terminarz zjazdów - semestr IV

Informacja dla słuchaczy szkoły policealnej!

Zajęcia z dr. Jackiem Pietraszewskim z dn. 09-10 lutego 2019 r. zostaną zrealizowane w terminie późniejszym.

Termin zjazdu zaplanowany na 16-17 lutego 2019 r. nie ulega zmianie.

Za zaistniałą zmianę serdecznie przepraszamy.

Dyrektor ZST, Alfred Bajena

Terminarz zjazdów 4 semestr - pobierz.pdf

 

 

Harmonogram egzaminów semestralnych


 19.01.2019 (sobota):

1) Podstawy prawa cywilnego (egzamin ustny),

2) Podstawy prawa administracyjnego (egzamin pisemny),

3) Postępowanie w administracji (egzamin praktyczny).


20.01.2019 (niedziela):

1) Podstawy prawa pracy (egzamin pisemny),

2) Podstawy finansów publicznych (egzamin ustny).


Zmiany w prawie pracy

     Ustawa Kodeks pracy jest aktualnie jednym z częściej aktualizowanych aktów prawnych. Tylko w 2018 roku zmiany w tym akcie prawnym były wprowadzane aż 6 razy.

     Od 1 grudnia br. w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia tylko w postaci elektronicznej. Zaświadczenia papierowe jako wydruk z systemu będą wykorzystywane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, np. w razie braku dostępu do Internetu lub wizyty domowej bez sprzętu mobilnego.

     E-zwolnienia można wystawiać od 1 stycznia 2016 r. Jednak na szerszą skalę lekarze zaczęli je wystawiać pod koniec zeszłego roku, kiedy ZUS udostępnił do ich podpisywania bezpłatny certyfikat i rozpoczął akcję informacyjną oraz szkolenia. Od 1 grudnia 2018r. pracownik i pracodawca mogą otrzymywać SMS-a o wystawionym przez lekarza zwolnieniu. Usługa jest darmowa.

     W 2019r wejdą w życie kolejne zmiany.

Czytaj więcej...