Przejdź do treści

Dzień Krajobrazu (2)

    Dyrektor ZST serdecznie dziękuje Pani Halinie i Panu Robertowi Morzy, którzy prowadzą Gospodarstwo Szkółkarskie, za przekazanie szkole drzew i roślin miododajnych. Dzięki Państwa wsparciu możemy rozwijać naszą szkolną pasiekę, a Dzień Krajobrazu, obchodzony w naszej szkole 22 października na długo pozostanie w sercach naszych uczniów z architektury krajobrazu.

Taka bezinteresowna pomoc to miód na nasze serca!

Zajęcia praktyczne technikum architektury krajobrazu przy nowym budynku Urzędu Gminy Siemiatycze

    Uczniowie klasy drugiej technikum architektury krajobrazu odbywają zajęcia praktyczne przy nowym budynku Urzędu Gminy Siemiatycze. Podopieczni Pana Ludwika Zaremby przygotowują teren wokół budynku pod nowe nasadzenia. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek aż do końca listopada. W tym czasie wokół budynku pojawią się nowe krzewy, przez co przestrzeń nabierze estetycznego wyglądu. Do tej pory wysadzone zostały dwie odmiany pęcherznicy i krzewuszki. 
 

Dzień Krajobrazu

     W poniedziałek 21 października odbył się w naszej szkole ,,Dzień krajobrazu”. Korzystając z ładnej pogody tego dnia zostały zorganizowane spacery krajoznawcze, na których została poruszona tematyka dotycząca walorów krajobrazu i roli wody w krajobrazie.

Kiermasz kartek i ozdób świątecznych

     14 grudnia 2017 r. uczniowie klasy IV technikum architektury krajobrazu zorganizowali w szkole kiermasz kartek i ozdób świątecznych. Wszystkie prace zostały wykonane własnoręcznie.

Dzień Zawodu Technik Architektury Krajobrazu

Dnia 19 października 2017 r. odbył się w naszej szkole Dzień Zawodu Technik Architektury Krajobrazu zorganizowany przez uczniów klasy IV TAK. Uczniowie zaprezentowali  własne projekty zagospodarowania terenów zieleni. Został przeprowadzony również konkurs, w którym można było sprawdzić swoją  wiedzę ze znajomości roślin ozdobnych.