Przejdź do treści

Kolejna edycja Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

     Dnia 16 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku, w którym uczestniczyli uczniowie klas III i IV. Wykład związany był z VI edycją konkursu wiedzy o prawie pracy i BHP dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”, do którego zostały zgłoszone klasy III i IV, opiekunem grupy jest p. Katarzyna Piotrowska. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

      Etap szkolny w formie pisemnego testu odbył się 19 listopada. Szkolny Komitet Konkursowy po przeprowadzeniu testu wyłonił dwóch uczniów do reprezentowania szkoły na etapie regionalnym. Uczestnikami etapu regionalnego, który odbędzie się 10 marca 2019 r. w Białymstoku będą: uczennica klasy IV technikum ekonomicznego i uczeń klasy III technikum informatycznego.

     Życzymy Powodzenia.