Przejdź do treści

KURS Z OBSŁUGI KLIMATYZACJI W POJAZDACH - TECHNIK MECHANIK

    Uczniowie klas III i IV technikum w zawodzie technik mechanik uczestniczyli w 20 – godzinnym kursie z obsługi klimatyzacji w pojazdach w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Celem kursu było nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat budowy i zasad działania układów klimatyzacji stosowanych w pojazdach, restrykcyjnych przepisów prawnych regulujących korzystanie z czynników chłodniczych zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz nabycie praktycznych umiejętności obsługi i diagnozowania systemów klimatyzacji samochodowych.

   Gratulujemy uczestnikom nabycia nowych umiejętności i dziękujemy panu Markowi Chmielewskiemu za poprowadzenie zajęć.

Teoria i praktyka w zawodzie technik mechanik

      Uczniowie zdobywający wiedzę w zawodzie technik mechanik już od pierwszych dni nauki uczą się projektowania części maszyn przy użyciu programów komputerowych typu CAD. W naszym przypadki jest to SolidEdge. Zdobytą wiedzę wykorzystują podczas zajęć warsztatowych, gdzie samodzielnie wytwarzają elementy części maszyn. Piszą programy na obrabiarki CNC i nadzorują ich pracę. Nieodzownym elementem procesu kształcenia są wycieczki do zakładów, gdzie są zapoznawani ze specyfiką pracy w zawodzie. Obserwują pracę nowoczesnych obrabiarek CNC (tokarek, frezarek). Mogą porozmawiać z pracownikami - absolwentami naszej szkoły, którzy zdobytą w naszej szkole wiedzę wykorzystują podczas obsługi jednych z najnowocześniejszych obrabiarek występujących na rynku pracy.

 

Uczniowie technikum mechanicznego z wizytą w przedsiębiorstwie Filstal

W dniu 9 marca 2020 r. uczniowie klasy pierwszej technikum w  zawodzie technik mechanik odbyli wycieczkę do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Filstal w Siemiatyczach. Celem wizyty było poznanie specyfiki pracy w zawodzie technik mechanik, poznanie maszyn, urządzeń i technologii produkcyjnych. 

W trakcie wycieczki uczniowie mogli obserwować pracę nowoczesnych obrabiarek CNC firmy HAAS (tokarek, frezarek) eksploatowanych w przedsiębiorstwie. 

Wyjazd do zakładu pracy był również okazją do porozmawiania z  pracownikami, którzy są absolwentami naszej szkoły, a teraz podczas pracy  wykorzystują zdobytą wiedzę i obsługują jedne z nowocześniejszych obrabiarek występujących na rynku.

Wakacyjne staże zawodowe elektryków, informatyków i mechaników

W okresie od 1 lipca do 26 lipca 2019 r. w Białymstoku 16 uczniów naszej szkoły odbywało ponadprogramowe staże zawodowe, realizowane w ramach projektu "Dziś stażysta jutro pracownik". Programem byli objęci uczniowie z technikum w zawodzie technik elektryk (3 os.), technik mechanik (3 os.) i technik informatyk (10 os.).

Młodzież miała zapewnione zakwaterowanie, pełne wyżywienie oraz przejazd z Czartajewa do Białegostoku i z powrotem. Uczniowie otrzymali również miesięczne bilety autobusowe aby mogli dojeżdżać do miejsc odbywania stażu. 

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwało dwóch opiekunów, którzy wraz z koordynatorem projektu byli do dyspozycji młodzieży i służyli im pomocą w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Czytaj więcej...