Przejdź do treści

Powstaną nowoczesne pracownie zawodowe w ZST Czartajew

     W Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie będzie zrealizowany projekt, polegający na remoncie części szkoły oraz budynku internatu, w którym znajdować się będą pracownie elektryczno-energetyczne, mechaniczne, a także na zakupie odpowiedniego wyposażenia.

     Wartość całego projektu, do którego przystąpił Powiat Siemiatycki wynosi 2,9 mln zł, w tym 2,5 mln zł unijnej dotacji. Obejmie on szkoły w Czartajewie i Ostrożanach.

 Pracownie elektryczno-energetyczne, które zostaną utworzone w naszej placówce w ramach projektu to:

1) Pomiarów elektrycznych i elektronicznych,
2) Montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych,
3) Eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

     Niniejsze pracownie elektryczno-energetyczne umożliwią prowadzenie zajęć praktycznych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w niżej wymienionych zawodach i kwalifikacjach:

Technik elektryk:

1) Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
2) Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

1) Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
2) Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Elektromechanik:

1) Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych.


Pracownie mechaniczne, które zostaną utworzone w ramach projektu w naszej szkole:

1) Konstrukcji maszyn,
2) Programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie,
3) Procesy produkcji.

fot.www.wrotapodlasia.pl

Wizyta Wicepremiera Gowina w siemiatyckim Pronarze

   Pronar to światowy potentat w produkcji nowoczesnych maszyn rolniczych i recyklingowych. Uczniowie naszego technikum mechanicznego od kilku lat odbywają praktyki zawodowe w siemiatyckiej filii tego zakładu. Wielu z nich, po ukończeniu szkoły, znajduje tam pracę. 

     W sobotę, 22 września siemiatycką fabrykę Pronar odwiedził Wicepremier Jarosław Gowin. Na zaproszenie prezesa Sergiusza Martyniuka w spotkaniu uczestniczył również Stanisław Derehajało doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Wicestarosta Marek Bobel, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Krzysztof Andruszkiewicz.

       Dzięki 25 mln z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Pronarze powstało dodatkowych 300 nowych miejsc pracy. 

Więcej o wydarzeniu w artykule Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach

Dzień zawodu technik mechanik

     W dniu 16.05.2018r. w naszej szkole został zorganizowany dzień zawodu "mechanika". Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną współczesnych obrabiarek CNC stosowanych w przemyśle maszynowym i prezentowali możliwości techniczne tych urządzeń. Poniżej kilka przykładów.

     Uczniowie zademonstrowali również sposób modelowania 3D  wału maszynowego w programie Solid Edge, a następnie przekonwertowali pracę do modelu 2D.  Prezentowane były również gotowe detale wyprodukowane na naszej szkolnej tokarce CNC Emco TURN 60 i drukarce 3D.

 

Technik mechanik – poszukiwany pracownik

     Przeglądając strony  www:// ……. PUP daje się zauważyć, że polscy pracodawcy  w coraz większym stopniu poszukują wykwalifikowanych pracowników umiejących obsługiwać obrabiarki sterowane numerycznie (CNC).  Jest to szansa na zatrudnienie naszym absolwentom kształcącym się w zawodzie technik mechanik.

     Uczniowie klasy ITM już opanowali umiejętność czytania i sporządzania rysunków technicznych przy użyciu programu komputerowego. Czeka ich teraz nauka obsługi obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie. Te umiejętności  zdobędą w kolejnych latach nauki, co pozwoli im znaleźć atrakcyjną pracę. 

Projektowanie części maszyn w programie Solid Edge ST5

Technik mechanik zajmuje się między innymi projektowaniem części maszyn. Przedstawiamy krok po kroku modelowanie sprzęgła tulejowego w programie Solid Edge ST5.
Na zdjęciu 1 zaprojektowano model bryłowy wpustu pryzmatycznego (wymiary dobrane z Polskich Norm).
Zdjęcie 2 - projekt wału.
Zdjęcie 3 - model bryłowy wkrętu zabezpieczającego.
Zdjęcie 4 - projekt tulei.
Zdjęcie 5 - wyszczególniono części do montażu.
Zdjęcie 6 - zamontowano wpust w pierwszym wale.
Zdjęcie 7 - zamontowano wpust w drugim wale.
Zdjęcie 8 - osadzenie pierwszego wału w tulei.
Zdjęcie 9 - zabezpieczenie wkrętem przed przemieszczaniem się wału względem tulei.
Zdjęcie 10 - przygotowanie drugiego wału do osadzenia w tulei.
Zdjęcie 11 - osadzenie drugiego wału w tulei.
Zdjęcie 12 - przygotowanie drugiego zabezpieczenia.
Zdjęcie 13 - mamy zmontowane sprzęgło tulejowe.