Przejdź do treści

Nowoczesny sprzęt trafił do pracowni zawodowych w naszej szkole

Dzięki pozyskanej przez Powiat Siemiatycki dotacji z UE (blisko 2,5 miliona złotych na realizację całego projektu w dwóch powiatowych szkołach) pracownie zawodowe ZST w Czartajewie zostały bogato wyposażone w nowoczesne urządzenia.

Do pracowni kształcących w zawodzie technik mechanik trafiły nowoczesne maszyny sterowane cyfrowo (frezarka CNC, tokarka, frezarka, szlifierka itp.) oraz kilkanaście zestawów komputerowych, tablice interaktywne, drukarki, skanery, plotery itd.

W nowe urządzenia zostały także wyposażone pracownie kształcące uczniów w kierunku technik elektryk (między innymi różnego rodzaju mierniki, kamerę termowizyjną, lokalizator uszkodzeń, transformatory, analizator systemów fotowoltaicznych, stację transformatorową kontenerową, słup ekspozycyjny, panele fotowoltaiczne, turbinę wiatrową i wiele innego sprzętu).

Wyposażenie pracowni pozwala kształcić młodzież na europejskim poziomie, a w przyszłości zapewnić "fach w ręku", który pozwoli na dobrze płatną pracę.


źródło: Starostwo Powiatowe Siemiatycze + materiały ZST Czartajew

Technik mechanik w dobie pandemii

W bieżącym roku szkolnym uczniowie zawodu technik mechanik pomimo trwającej pandemii intensywnie nabywali umiejętności obsługi obrabiarek skrawających, które są niezbędne do zdania egzaminów zawodowych. Podczas zajęć kształtowaliśmy powierzchnie walcowe na podstawie dokumentacji technicznej - wykonywaliśmy stożki i nacinaliśmy gwinty.
Na potrzeby warsztatów szkolnych została zakupiona piła taśmowa, którą podczas zajęć zmontowaliśmy i dokonaliśmy pierwszego uruchomienia. Liczymy na to, że po zakończeniu zdalnej nauki będziemy ją intensywnie wykorzystywać.

KURS Z OBSŁUGI KLIMATYZACJI W POJAZDACH - TECHNIK MECHANIK

    Uczniowie klas III i IV technikum w zawodzie technik mechanik uczestniczyli w 20 – godzinnym kursie z obsługi klimatyzacji w pojazdach w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Celem kursu było nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat budowy i zasad działania układów klimatyzacji stosowanych w pojazdach, restrykcyjnych przepisów prawnych regulujących korzystanie z czynników chłodniczych zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz nabycie praktycznych umiejętności obsługi i diagnozowania systemów klimatyzacji samochodowych.

   Gratulujemy uczestnikom nabycia nowych umiejętności i dziękujemy panu Markowi Chmielewskiemu za poprowadzenie zajęć.

Teoria i praktyka w zawodzie technik mechanik

      Uczniowie zdobywający wiedzę w zawodzie technik mechanik już od pierwszych dni nauki uczą się projektowania części maszyn przy użyciu programów komputerowych typu CAD. W naszym przypadki jest to SolidEdge. Zdobytą wiedzę wykorzystują podczas zajęć warsztatowych, gdzie samodzielnie wytwarzają elementy części maszyn. Piszą programy na obrabiarki CNC i nadzorują ich pracę. Nieodzownym elementem procesu kształcenia są wycieczki do zakładów, gdzie są zapoznawani ze specyfiką pracy w zawodzie. Obserwują pracę nowoczesnych obrabiarek CNC (tokarek, frezarek). Mogą porozmawiać z pracownikami - absolwentami naszej szkoły, którzy zdobytą w naszej szkole wiedzę wykorzystują podczas obsługi jednych z najnowocześniejszych obrabiarek występujących na rynku pracy.

 

Uczniowie technikum mechanicznego z wizytą w przedsiębiorstwie Filstal

W dniu 9 marca 2020 r. uczniowie klasy pierwszej technikum w  zawodzie technik mechanik odbyli wycieczkę do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Filstal w Siemiatyczach. Celem wizyty było poznanie specyfiki pracy w zawodzie technik mechanik, poznanie maszyn, urządzeń i technologii produkcyjnych. 

W trakcie wycieczki uczniowie mogli obserwować pracę nowoczesnych obrabiarek CNC firmy HAAS (tokarek, frezarek) eksploatowanych w przedsiębiorstwie. 

Wyjazd do zakładu pracy był również okazją do porozmawiania z  pracownikami, którzy są absolwentami naszej szkoły, a teraz podczas pracy  wykorzystują zdobytą wiedzę i obsługują jedne z nowocześniejszych obrabiarek występujących na rynku.