Przejdź do treści

Technik mechanik - zawód z tradycjami

      Zawód technik mechanik jest zawodem o bardzo długiej tradycji jednym z najstarszych w historii przemysłu. Jest zawodem szerokoprofilowym, obejmującym zagadnienia projektowania, konstruowania, wytwarzania i naprawy elementów maszyn i urządzeń, na który istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo – naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Pracują w budownictwie, komunikacji, transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. W naszej szkole pomimo pandemii odbywają się zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych. Uczniowie doskonalą umiejętność obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie i obsługują obrabiarki konwencjonalne. Aktualnie naprawiają zespół tnący kosiarki rotacyjnej. W trakcie zajęć zostały wytoczone nowe osie kół oporowych, nacięto nowe nakrętki. Zespół tnący został zmontowany i przygotowany do intensywnej pracy w okresie wiosenno–letnim na trawnikach szkoły.

Jak to jest zrobione - obróbka skrawaniem

jak to jest zrobionePrawdopodobnie każdy z nas w pewnym etapie życia stawiał sobie pytanie: w jaki sposób powstają rzeczy, które nas otaczają? Jak zostały zrobione? Jak uzyskały określony kształt? Odpowiedzi na takie pytania można uzyskać wybierając profil Technik Mechanik. Istnieje wiele rodzajów technik wytwarzania. Do jednej z nich należy technologia obróbki skrawaniem.

Czytaj więcej...

Szkolenie nauczycieli branży mechanicznej w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (2)

     Szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych branży mechanicznej w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Czytaj więcej...

Technik mechanik - zawód z przyszłością

Ucząc się zawodu – technik mechanik mamy możliwość poznania nowych technologii, które są powszechnie stosowane w naszym życiu codziennym. Technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym specjalizację w zawodzie. Mechanicy mogą podejmować pracę w gałęziach gospodarki o różnym stopniu organizacji produkcji i usług w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie, rolnictwie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.
W naszej szkole podczas nauki zawodu uczniowie wykonują zadania produkcyjne na warsztatach szkolnych, piszą programy na obrabiarki sterowane numerycznie, które następnie obsługują.

 

Nowoczesny sprzęt trafił do pracowni zawodowych w naszej szkole

Dzięki pozyskanej przez Powiat Siemiatycki dotacji z UE (blisko 2,5 miliona złotych na realizację całego projektu w dwóch powiatowych szkołach) pracownie zawodowe ZST w Czartajewie zostały bogato wyposażone w nowoczesne urządzenia.

Do pracowni kształcących w zawodzie technik mechanik trafiły nowoczesne maszyny sterowane cyfrowo (frezarka CNC, tokarka, frezarka, szlifierka itp.) oraz kilkanaście zestawów komputerowych, tablice interaktywne, drukarki, skanery, plotery itd.

W nowe urządzenia zostały także wyposażone pracownie kształcące uczniów w kierunku technik elektryk (między innymi różnego rodzaju mierniki, kamerę termowizyjną, lokalizator uszkodzeń, transformatory, analizator systemów fotowoltaicznych, stację transformatorową kontenerową, słup ekspozycyjny, panele fotowoltaiczne, turbinę wiatrową i wiele innego sprzętu).

Wyposażenie pracowni pozwala kształcić młodzież na europejskim poziomie, a w przyszłości zapewnić "fach w ręku", który pozwoli na dobrze płatną pracę.


źródło: Starostwo Powiatowe Siemiatycze + materiały ZST Czartajew