Przejdź do treści

Informacja o egzaminie A.68

Egzamin zawodowy
      -część praktyczna odbędzie się 17 czerwca o godz. 9.00 (czas trwania 180 min)
      -część pisemna (teoretyczna) odbędzie się 18 czerwca o godz 10.00 (czas trwania 60 min)
Na egzamin proszę zgłosić się 30 min wcześniej.
 
Każdy zdający w części pisemnej i praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę i temperówkę. 

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  1. ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Więcej informacji w informatorze na stronie CKE:

http://archiwum.cke.edu.pl/images/stories/0000000000000002012_informatory/informator_z089_334306_tadm_popr.pdf

Zachęcam również do rozwiązywania testów i zadań praktycznych:

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-a68/

https://www.testy.egzaminzawodowy.info/kwalifikacja-a68

https://www.egzaminzawodowy.info/download-kat-69.html

Katarzyna Piotrowska