Przejdź do treści

Świadectwa ukończenia szkoły policealnej

Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną

zaprasza absolwentów Szkoły Policealnej po odbiór świadectw ukończenia Szkoły

w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 12.00. (sala nr 6)

 
Dyrektor ZST, Alfred Bajena