Przejdź do treści

Harmonogram zjazdów i egzaminów semestralnych

 

Terminarz zjazdów - pobierz

 

 Harmonogram egzaminów semestralnych:


 03 czerwca 2018 r. (niedziela):

1) Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej (egzamin ustny),

2) Podstawy przedsiębiorczości (egzamin ustny).


 16 czerwca 2018 r. (sobota):

3) Postępowanie w administracji (egzamin praktyczny),

4) Podstawy prawa cywilnego (egzamin pisemny),

5) Podstawy prawa pracy (egzamin pisemny).


 17 czerwca (niedziela):

6) Wykonywanie pracy biurowej (egzamin praktyczny),

7) Podstawy finansów publicznych (egzamin ustny),

8) Język angielski w administracji (egzamin ustny).


 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji semestralnej - 28 czerwca 2018 r., godz. 9:00

 

Patrz - wewnątrzszkolny system oceniania w szkole policealnej.

 

Dyrektor ZST, Alfred Bajena