Przejdź do treści

Ekonomiści i Informatycy na praktykach w Grecji - 03.11.2017

     Kolejny dzień praktyk ekonomiści spędzili pracując w programie POWER QUERY. Nauczyli się stosować go do tworzenia różnego rodzaju analiz ekonomicznych. Doskonalili też wykorzystanie tego programu do przeprowadzania inwentaryzacji, realizując zadania nakierowane na wsparcie prowadzenia działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych.

     Informatycy nadal uczyli się programowania w języku VBA (Visual Basic for Applications). Do tego zadania tym razem użyliśmy programu Microsoft Access. Aplikacja ta służy do tworzenia i zarządzania bazami danych. Następnie pracowali w programie graficznym o nazwie Gimp. Opracowali w nim zadania, które polegały na wykonywaniu projektu lokalnej sieci komputerowej, przy uwzględnieniu poznanych urządzeń sieciowych oraz protokołów.