Przejdź do treści

Ekonomiści i Informatycy na praktykach w Grecji - 08.11.2017

       Pogoda po raz pierwszy w trakcie naszego pobytu zaskoczyła wszystkich niemiło. Ranek powitał nas pochmurny i deszczowy. Zaplanowaną lokalną wycieczkę przełożyliśmy na jutro. Po południu zajęliśmy się ostatnimi tematami, które zostały nam do zrealizowania w trakcie praktyk.

      Ekonomiści kontynuowali prace nad sprawozdaniami, a także uczyli się obliczać wynagrodzenia według różnych systemów płac. Sporządzali deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz listy płac. Obliczali i interpretowali wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń. Bardzo pomocne w tych zadaniach okazały się nowo nabyte umiejętności wykorzystania tabel prze-stawnych.

      Informatycy zajęli się dziś zagadnieniami dotyczącymi konfiguracji sprzętu komputerowego, narzędziami do jego diagnozowania i naprawy. Zarządzali kontami użytkowników komputera, np. poprzez ustawianie i awaryjne łamanie haseł dostępu. Określali rodzaje awarii sprzętu komputerowego i wady działania lokalnych sieci komputerowych.

         Dzień zakończyliśmy dyskoteką, na której bawiliśmy się wspólnie z rówieśnikami z Polski i Grecji.