Przejdź do treści

Projekt "Dziś stażysta jutro pracownik" - rekrutacja uczestników

W bieżącym roku szkolnym w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” skierowanego do uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie prowadzona jest rekrutacja na:

       - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego dla klas maturalnych (dotyczy klas o profilu technik informatyk, technik mechanik i technik elektryk),
       - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla klas maturalnych (dotyczy klas o profilu technik informatyk, technik mechanik i technik elektryk),
          - Zajęcia pozalekcyjne z informatyki(dotyczy uczniów z klas o profilu technik informatyk).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa zostały podane w Regulaminie rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie, który się znajduje w plikach do pobrania na niniejszej stronie. W najbliższym czasie odbędą się również spotkania informacyjno – organizacyjne dla uczestników.

Harmonogram rekrutacji:

  • 05.09.2019 r.– 16.09.2019 r. (Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych (do pobrania w plikach poniżej oraz sekretariacie szkoły)
  • 17.09.2019 r. – Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej
  • 18.09.2019 r. – Ogłoszenie zakwalifikowanych uczestników wraz z listą rezerwową
  • 20.09.2019 r.– Procedura odwoławcza

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
  2. Formularz zgłoszeniowy.
  3. Oświadczenie Rodzica/Prawnego Opiekuna Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na uczestnictwo syna/córki w projekcie
  4. Deklaracja uczestnictwa.
  5. Oświadczenie uczestnika projektu.
  6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne udostępnienie wizerunku ucznia na niekomercyjne potrzeby projektu „Dziś stażysta jutro pracownik”.

Mechanicy z ZST Czartajew na kursie diagnostyki samochodowej

     W ramach projektu "Dziś stażysta jutro pracownik" pięciu uczniów technikum w zawodzie technik mechanik uczestniczy od kwietnia do czerwca w kursie diagnostyki samochodowej. Program kursu prowadzonego przez firmę ECF FINANSE Sp. z o.o w Siemiatyczach w formie zajęć pozalekcyjnych obejmuje m. in. kontrolę stanu technicznego poszczególnych zespołów i układów pojazdu za pomocą specjalistycznych urządzeń i programów, n.p. pomiary natężenia świateł, sił hamowania, tłumienia drgań testerem amortyzatorów, wykrywanie luzów zawieszenia, a także szkolenie teoretyczne. Młodzież zdobywa wiadomości ogólne na temat charakterystyki zawodu uprawnionego diagnosty samochodowego, zaś cały kurs zakończy się egzaminem końcowym i rozdaniem certyfikatów. Celem kursu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów.

"Dziś stażysta jutro pracownik" - zakończenie rekrutacji na staże wakacyjne w 2019 r.

     Zakończyła się rekrutacja w ramach projektu unijnego "Dziś stażysta jutro pracownik" na wakacyjne staże zawodowe dla uczniów ZST w Czartajewie przewidziane na rok 2019. W bieżącym roku w stażach weźmie udział 16 uczniów (10 z profilu technik informatyk, 3 technik mechanik oraz 3 z profilu technik elektryk). Staże odbędą się od 1 do 26 lipca w wymiarze 150 godzin. Lista zakwalifikowanych wraz z listą rezerwowych wywieszona jest na tablicy ogłoszeniowej obok sekretariatu w budynku szkoły.

Wizyta studyjna w firmie PLUM

     9 maja w ramach projektu "Dziś stażysta jutro pracownik" 8 uczniów technikum elektrycznego wraz z opiekunem wzięło udział w Wizycie Studyjnej w firmie PLUM znajdującej się w Ignatkach koło Białegostoku. Młodzież miała możliwość zapoznania się z profilem produkcji zakładu, w którym wytwarzane są profesjonalne urządzenia elektroniczne mające zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Na wstępie uczestnicy wycieczki odwiedzili akredytowane laboratorium pomiarowe, w którym pracownicy firmy PLUM szczegółowo wyjaśniali na czym polega wzorcowanie wybranych wielkości fizycznych. Później uczniowie zapoznali się z linią produkcyjną urządzeń elektronicznych od pierwszego etapu  - pobranie komponentów z magazynu - aż do uzyskania wyrobu finalnego. Chętni uczniowie mogli wykazać się umiejętnością lutowania elementów elektronicznych. Młodzież zapoznała się również ze specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym wspierającym zarówno proces produkcji jak i kontrolę jakości gotowego wyrobu.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna w Parku Naukowo-Technologicznym w Białymstoku

     24 kwietnia w ramach projektu "Dziś stażysta jutro pracownik" 10 uczniów klas technikum informatycznego wraz z opiekunem wzięło udział w Wizycie Studyjnej w Białostockim Parku Naukowo Technologicznym. Młodzież zapoznała się z możliwościami interaktywnego robota edukacyjnego Photon, poznała historię firmy Photon Entertainment, wzięła udział w warsztatach z obsługi robota.

   Photon został stworzony z myślą o dzieciach w każdym wieku. Robot ten wspiera dzieci w rozwoju podstawowych umiejętności naszych czasów. Pomaga im rozwijać kreatywność, zdolność logicznego myślenia, poznawanie podstaw programowania i zrozumienie działania czujników, w które jest wyposażony. Istnieje również specjalna wersja robota dedykowana instytucjom edukacyjnym.

     Uczestnicy wizyty zapoznali się ze specyfiką funkcjonowania firmy z branży informatycznej, a także mieli okazję porozmawiać z jej pracownikami, m. in. grafikiem, programistą i elektronikiem. 

Czytaj więcej...