Nabór na staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego w branży elektrycznej, informatycznej i mechanicznej w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik”

  • Drukuj


     OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

     Ogłaszamy nabór na staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego w branży elektrycznej, informatycznej i mechanicznej w ramach projektu „Dziś stażysta jutro pracownik” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych w sekretariacie szkoły

od 02.12.2019 r. do 12.12.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

1.formularz zgłoszeniowy nauczyciela,
2.deklaracja uczestnictwa,
3.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
4.zgoda na udostępnienie wizerunku.