Przejdź do treści

Statut i regulaminy

Statut aktualny:

Statut Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - (Uchwała Nr 20/2017/18 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta z dnia 29.08.2018 r.)

Załączniki do Statutu:

 1. Załącznik nr 1 – Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 2. Załącznik nr 2 - Regulamin internatu

 3. Załącznik nr 3 - Regulamin uczniowski

 4. Załącznik nr 4 - Wewnątrzszkolny system oceniania w szkole policealnej (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 08.02.2018 r.)

 5. Załącznik nr 5 - Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

 6. Załącznik nr 6 - Szkolny program wolontariatu.


 Statuty archiwalne:

 1. Statut Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - (Uchwała Nr 12/2017/18 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta z dnia 22.02.2018 r.)
 2. Statut Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 29.11.2017 r.) - tekst ujednolicony

 3. Statut Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - tekst ze zmianami (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 29.11.2017 r.)

 4. Statut Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - tekst ze zmianami (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 30.06.2017 r.)

 5. Statut Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - tekst ze zmianami (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 03 listopada 2016 r.)

 6. Statut Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - tekst ze zmianami (Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia: 29 sierpnia 2016 r. oraz  28 września 2016 r.)

 7. Statut Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - tekst ujednolicony (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 21 stycznia 2016 r.)

 8. Statut Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - tekst ze zmianami (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.)

 9. Statut Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie z z dnia 12.03.2008 r.


Regulamin wycieczek z dnia 16 stycznia 2017 r.

Regulamin BHP z dnia 27 listopada 2018 r.


Procedury postępowania nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością.


Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia skażeniami w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia terrorystycznego w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Sposób ogłaszania i odwoływania alarmów w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie