Przejdź do treści

Statut i regulaminy

Statut aktualny:

Statut Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2018/19 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta z dnia 20.12.2018 r.) - tekst ze zmianami z 20.12.2018 r.

Statut Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - (Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2018/19 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta z dnia 20.12.2018 r.) - tekst ujednolicony z 20.12.2018 r.

Załączniki do Statutu:

 1. Załącznik nr 1 - Wewnątrzszkolny system oceniania w szkole policealnej (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 08.02.2018 r.)


 Statuty archiwalne:

 1. Statut Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - (Uchwała Nr 20/2017/18 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta z dnia 29.08.2018 r.)

 2. Statut Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - (Uchwała Nr 12/2017/18 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta z dnia 22.02.2018 r.)

 3. Statut Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 29.11.2017 r.) - tekst ujednolicony

 4. Statut Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - tekst ze zmianami (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 29.11.2017 r.)

 5. Statut Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - tekst ze zmianami (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 30.06.2017 r.)

 6. Statut Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - tekst ze zmianami (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 03 listopada 2016 r.)

 7. Statut Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - tekst ze zmianami (Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia: 29 sierpnia 2016 r. oraz  28 września 2016 r.)

 8. Statut Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - tekst ujednolicony (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 21 stycznia 2016 r.)

 9. Statut Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie - tekst ze zmianami (Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.)

 10. Statut Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie z z dnia 12.03.2008 r.


Regulaminy:

 1. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 2. Regulamin internatu -załącznik nr 3 do Uchwały Nr 5/2018/19 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta z dnia 20.12.2018 r.) - tekst ze zmianami z 20.12.2018 r.

 3. Regulamin uczniowski

 4. Regulamin wycieczek z dnia 16 kwietnia 2019 r.

 5. Regulamin BHP z dnia 27 listopada 2018 r.

 6. Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego.


Procedury postępowania nauczycieli Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością.


Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia skażeniami w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Instrukcja postępowania na wypadek zagrożenia terrorystycznego w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie

Sposób ogłaszania i odwoływania alarmów w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie