Przejdź do treści

Zastępstwa

TYDZIEŃ: 14.01.2019 - 18.01.2019

Poniedziałek, dn 14.01

Godzina lekcyjna 

Klasa 

Nauczyciel nieobecny 

Przedmiot 

Kto zastępuje 

Przedmiot realizowany na zastępstwie

 Uwagi
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           

 

 

Wtorek, dn.15.01

Godzina lekcyjna 

Klasa 

Nauczyciel nieobecny 

Przedmiot 

Kto zastępuje 

Przedmiot realizowany na zastępstwie

 Uwagi
 2  4 TE Bogdan Laskowski wos wolne    klasa zaczyna od 3 godz
 3 1TI/TM Bogdan Laskowski historia Sylwia Pierlejewska język polski  
 4  1 TE/TH  Bogdan Laskowski  historia Marta Zagubień matematyka  
 5  4 TEO  Bogdan Laskowski syst.en.od. Natalia Romaniuk język angielski  razem z klasą 4 TE/TI
 6  4 TEO Bogdan Laskowski syst.en.od. Natalia Romaniuk język angielski razem z klasą 3 TUF
 7,8 4 TEO Bogdan Laskowski

 syst.en.od.

historia i społ.

wolne   klasa kończy po 6 godz
 4  1 TI/TM Marta Jakimiuk wiedza o społ. Elżbieta Rożuk lekcja biblioteczna  
 6  2 TE Marta Jakimiuk podstawy prawa  Marta Zagubień matematyka  razem z 3 TI
 7,8  4 TE Marta Jakimiuk rach finans  wolne    klasa kończy po 6 godz
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Środa, dn.16.01

Godzina lekcyjna 

Klasa 

Nauczyciel nieobecny 

Przedmiot 

Kto zastępuje 

Przedmiot realizowany na zastępstwie

 Uwagi
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Czwartek, dn.17.01

Godzina lekcyjna 

Klasa 

Nauczyciel nieobecny 

Przedmiot 

Kto zastępuje 

Przedmiot realizowany na zastępstwie

 Uwagi
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           

 

 

Piątek, dn.18.01

Godzina lekcyjna 

Klasa 

Nauczyciel nieobecny 

Przedmiot 

Kto zastępuje 

Przedmiot realizowany na zastępstwie

 Uwagi
 1,2 4 TI Piotr Szymaniuk pr.ap.int. Katarzyna Piotrowska  pr.ap.int.  razem z klasą 4 TE
 4 3 TI  Piotr Szymaniuk  informatyka Walentyna Homanowska informatyka  razem z klasą 3 TUF
 5  2 TEL  Piotr Szymaniuk rys.tech. Leon Kochanowski rys.tech. razem z klasą 2 TM
 6  1 TM  Piotr Szymaniuk tech.ob.skr. Leon Kochanowski  tech.ob.skr. razem z klasą 1 TI
 7  4 TI  Piotr Szymaniuk pr.ap.int. Leon Kochanowski  pr.ap.int. razem z klasą 1 TM
 8 4 TI  Piotr Szymaniuk pr.ap.int. Leon Kochanowski pr.ap.int. razem z klasą 1 TI