Przejdź do treści

Zastępstwa

TYDZIEŃ: 16.09.2019 - 20.09.2019

Poniedziałek, 16.09. 2019 r.

Godzina lekcyjna 

Klasa 

Nauczyciel nieobecny 

Przedmiot 

Kto zastępuje 

Przedmiot realizowany na zastępstwie

 Uwagi
1 II TH   W. Homanowska przedsiębiorca w handlu     wolne klasa zaczyna od drugiej godz. lekcyjnej
 3 III TUF  W . Homanowska  org.salonu fryzj. K. Piotrowska org. salonu fryzj.  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           

 

 Wtorek, dn. 17.09. 2019 r.

Godzina lekcyjna 

Klasa 

Nauczyciel nieobecny 

Przedmiot 

Kto zastępuje 

Przedmiot realizowany na zastępstwie

 Uwagi
 1  III TEL  W. Homanowska  działalność gosp.   wolne klasa zaczyna od 2 godz. lekcyjnej
2 II TE W. Homanowska  analiza ekon. M. Walendziuk analiza ekon.  
 3 II TE W. Homanowska statystyka M. Walendziuk statystyka  
             
             
     
 
     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 Środa, dn. 18.09. 2019 r.

Godzina lekcyjna 

Klasa 

Nauczyciel nieobecny 

Przedmiot 

Kto zastępuje 

Przedmiot realizowany na zastępstwie

 Uwagi
             
2 I TI/TM W. Homanowska podst.przeds. M. Tymińska-Kacprowska  język polski  
 3 IV TUF W. Homanowska org. sal. fryzj.  J. Jaroszuk wizualizacja wizerunku razem z klasą II TUF
 4  II TH W. Homanowska marketing w dzial. gosp.  K. Piotrowska marketing w dzial. gosp.   razem z klasą I TE
 5 I TE W. Homanowska kultura i etyka zawodu K. Piotrowska kultura i etyka zawodu  razem z klasą II TH
7 II TE W. Homanowska  podst. ekonomii K.Piotrowska podst. ekonomii   razem z klasą II TH
 8 I TAK W. Homanowska dzial. gosp.   wolne  klasa kończy po 7 godz.lekcyjnej
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Czwartek, dn. 12.09.2019 r.

Godzina lekcyjna 

Klasa 

Nauczyciel nieobecny 

Przedmiot 

Kto zastępuje 

Przedmiot realizowany na zastępstwie

 Uwagi
1 I TEL5 W. Homanowska  dział. gosp.   wolne  klasa zaczyna od 2 godz. lekcyjnej
2 I TI/TM 4 W. Homanowska podst.przeds.   wolne klasa zaczyna od 3 godz. lekcyjnej
 
3 I TEO5 W. Homanowska dział. gosp. B. Laskowski bihp razem z klasą I TUF
3 I TI S. Kubeł wf J. Szewiak-Puch systemy operacyjne  razem z klasą II TI
 4 II TE W. Homanowska podst. ekonomii K. Piotrowska podst. ekonomii razem z klasą II TH
 4 IV TI S. Kubeł wf A. Lenkiewicz matematyka razem z klasą IV TUF
 5 II TE/TH W. Homanowska  zaj. z wych  M. Olędzka  zaj. z wych  
 6 I TUF5 W. Homanowska dział. gosp. J. Jaroszuk wizualizacja wizerunku razem z klasą IV TUF
 6 II TM  S. Kubeł wf S. Pierlejewska j.polski razem z klasą I TI5
 6 II TE/TH chłopcy S. Kubeł  wf R. Szyszko  wf cała klasa razem
 7  II TE W. Homanowska  kult. i etyka zaw.  K. Piotrowska kult.i etyka zaw.  razem z II TH
 8  I TE/TEL4 W. Homanowska  podst. przeds.   wolne klasa kończy po 7 godz. lekcyjnej
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
           

 

 

Piątek, dn. 13.09.2019 r.

Godzina lekcyjna 

Klasa 

Nauczyciel nieobecny 

Przedmiot 

Kto zastępuje 

Przedmiot realizowany na zastępstwie

 Uwagi
2 III TI  W. Homanowska dgbi M. Walendziuk dgbi  
3 II TE W. Homanowska analiza ekon. M. Walendziuk analiza ekon.  
4  II TE W. Homanowska analiza ekon. M. Walendziuk analiza ekon. razem z klasą III TE
 5 I TI5 W. Homanowska dział. gosp. S. Kubeł wf  
6 IV TUF W. Homanowska org. salonu fr. M. Walendziuk org. salonu fr.  
7 II TH W. Homanowska marketing w dział. gosp.   wolne klasa kończy po 6 godz. lekcyjnej
8  I TE/TEL 4 W. Homanowska podst. przeds.   wolne  klasa kończy po 7 godz. lekcyjnej