Przejdź do treści

Diecezjalny Dzień Sybiraka w Siemiatyczach

     16 września 2018 roku, w przeddzień 79 rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę, delegacja naszej szkoły uczestniczyła w obchodach Dnia Sybiraka. Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną "Wolność krzyżami się mierzy", następnie odbyła się Msza Święta w intencji Sybiraków i ofiar reżimu stalinowskiego. Po uroczystej mszy oraz okolicznościowych przemówieniach zaproszonych gości złożono kwiaty pod pomnikiem Sybiraków.

VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy dla szkół ponadgimnazjalnych

 

      Dnia 18.09.2018r. w naszej szkole odbył się Etap I szkolny VII edycji Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. Wzięło w nim udział 22 uczniów z zawodów technik ekonomista (9os.) i technik informatyk (13os.). Do etapu II okręgowego, który odbędzie się 2.10.2018r. o godz. 9.00, na 704 uczestników zakwalifikowało się 16 osób z Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie.

     Olimpiada organizowana jest przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, współorganizatorem jest Politechnika Białostocka, a partnerami: Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof. Barbary Kudryckiej, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Biuro Karier Politechniki Białostockiej, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Społecznego „Innovatione”, Podlaski Klub Biznesu.

Czytaj więcej...

X Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK

X Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK - Czartajew-Narewka,
24–28 sierpnia 2018 r.

W ostatnim tygodniu sierpnia odbył się X Podlaski Rajd Śladami Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Tym razem trasy rajdowe przebiegały przez gościnny powiat siemiatycki, a baza  mieściła się w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie. Kilkudziesięciu uczestników podzielonych na trzy grupy - szwadrony przemierzało tereny, po których 70 lat temu poruszały się oddziały dowodzone przez mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”, Lucjana Minkiewicza „Wiktora” i Władysława Łukasiuka „Młota”.

Celem rajdu, który odbył się po raz dziesiąty, jest przybliżenie młodym ludziom historii podziemia niepodległościowego oraz kształtowanie postaw w myśl dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Główne zadania rajdowe to pokonanie pieszo kilkudziesięciu kilometrów dziennie, zebranie relacji świadków i spisanie ich w dzienniku szwadronu oraz wykonywanie zadań - odnajdywanie mogił miejscowych bohaterów na cmentarzach, pomników czy też poznawanie historii wybranych miejsc. Zadania oraz trasy rajdowe przygotowała Marta Chmielińska z białostockiego Oddziału IPN, która wykorzystała także lokalne ciekawostki i miejsca historyczne związane nie tylko z podziemiem antykomunistycznym.

źródło: Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku

 

Narodowe Czytanie "Przedwiośnia"

     Kolejny raz nasza szkoła wzięła udział w akcji „Narodowe czytanie”, której ideą jest propagowanie literatury narodowej poprzez publiczne odczytywanie wybranych fragmentów dzieł. W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, czytamy „Przedwiośnie”. Jest to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem Rzeczypospolitej.

     Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom, którzy czytali fragmenty oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej akcji.

Zespół Humanistyczny

Przebudowa drogi wewnętrznej

W dniach 15-30 września 2018 r., ze względu na prace przy przebudowie drogi wewnętrznej, nie będzie możliwości wjazdu na teren szkoły od ulicy Długiej.

 

Prosimy o parkowanie samochodów na stanowiskach przy ulicy Długiej oraz na łące (wjazd od szosy Grodziskiej).

 

Przepraszamy za utrudnienia.

Dyrektor ZST